Annuleringsverzekering voor kitesurfvakanties

ANNULERINGSVERZEKERING
VOOR KITESURFVAKANTIES

(EN DE DEKKING VAN annuleringsVERZEKERINGEN IN TIJDEN VAN CORONA)

Veel kitesurfers hadden, net als ik, dit jaar een mooi reisjaar voor de boeg. Fantastische vakantieplannen naar windzekere, warme oorden en vette bucketlist bestemmingen. Totdat COVID-19 roet in het eten gooide en veel kitesurfvakanties geannuleerd moesten worden.

In dit artikel lees je daarom over

  • Waarvoor een annuleringsverzekering dient;
  • Wanneer en wat een annuleringsverzekering voor kitesurfvakanties dekt;
  • Wat en óf de ‘grote’ annuleringsverzekeringen,
    tijdens de corona crisis uitkeren in het geval van geannuleerde kitesurfvakanties.


12 maart 2020 is een zwarte bladzijde in mijn agenda.
De dag waarop de WHO (World Health Organization) COVID-19 aangemerkt heeft als pandemie, wat betekent dat alle landen ter wereld getroffen zijn of kunnen worden door het coronavirus. Wanneer je na deze datum op reis zou gaan, dan kun je dus de klok erop gelijk zetten dat op jouw bestemming het coronavirus heerst of dat voor jouw bestemming zelfs een negatief reisadvies of inreisverbod geldt of gaat gelden. Omdat dit geen onvoorziene gebeurtenis meer is, is hier geen dekking bij een (standaard annulerings-)verzekering voor.

Edit: 26 mei 2020 werd bekend gemaakt dat vrijwel alle reis- en annuleringsverzekeringen pandemieën uit hun dekking gaan halen. Neem contact op met jouw verzekeraar voor de polis voorwaarden. 

Onvoorziene gebeurtenis of een verstoorde vakantiebeleving

Om te weten waarvoor je “in hemelsnaam dan wel verzekerd bent” (mijn eerste reactie; gevoed door onbegrip), is het belangrijk om te snappen waarvoor een annuleringsverzekering nu eigenlijk bedoeld is.

Samenvattend kan gezegd worden dat een annuleringsverzekering de annuleringskosten dekt wanneer jouw reis niet door kan gaan of wanneer je de reis voortijdig moet afbreken door onvoorziene omstandigheden of een ernstig verstoorde vakantiebeleving.

De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar. Ook is er vaak een maximale dekking (vergoeding) mogelijk. Dat wil zeggen: er is een maximumbedrag gebonden aan de dekking van de annuleringskosten. Wat en hoeveel er maximaal vergoed wordt, staat beschreven in de voorwaarden van je verzekeringspolis.

De dekking van een annuleringsverzekering voor mijn kitesurfvakanties

De reden van annulering wordt in de meeste gevallen gedekt wanneer er sprake is van overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevallenletsel van jezelf of naaste familieleden in de eerste of tweede graad.

annuleringsverzekering voor kitesurfers eerste en tweedegraad familie

(Succesvol) een beroep doen op de annuleringsverzekering (overige redenen)

– De persoon waar je zou verblijven komt te overlijden, raakt ernstig ziek, of krijgt een ernstig ongeval;

– Verplichte inentingen kunnen op grond van medisch advies door jou niet worden ondergaan;

– Het vakantieverblijf waar je zou verblijven raakt ernstig beschadigd, waardoor verblijf niet meer mogelijk is;

– Door brand, inbraak, storm of overstroming (let op: hier zijn vaak (vele) kleine lettertjes toegevoegd in de polis) is er schade aan eigendommen ontstaan;

– Je komt in een echtscheidingsprocedure die in gang is gezet of een samenlevingscontract dat ontbonden is door de notaris;

– Je raakt werkloos, een vast dienstverband wordt verbroken door onvrijwillig ontslag.

– Zwangerschap van de verzekerde of je partner;

– Je krijgt een nieuwe huurwoning toegewezen in een periode van 30 dagen (of korter) voor aanvang van de reis;

– Het overlijden van je kat, hond of paard 14 dagen (of minder) voor vertrek.

Let vooral bij deze vier laatstgenoemden redenen ook goed op de kleine lettertjes. Dit letten op de kleine lettertjes bedoel ik trouwens niet perse negatief. Ik heb gemerkt dat veel verzekeraars bovengenoemde reden toch net anders beschrijven en daarmee anders dekken.

Tot slot zijn in veel gevallen natuurgeweld, terrorisme, binnenlandse onlusten of oproer in het land van bestemming, ook verzekerd.

Samenvattend kan gezegd worden dat bovengenoemde redenen eigenlijk allemaal te scharen zijn onder een *onvoorziene gebeurtenis* dan wel een *ernstig verstoorde vakantiebeleving*. Dit is dan ook waar vaak over gesproken wordt, wanneer je op zoek gaat naar wanneer een annuleringsverzekering uitkeert.

 

Het kiezen van een annuleringsverzekering voor kitesurfvakanties

Met een annuleringsverzekering ben je dus verzekerd tegen gebeurtenissen die je van te voren niet aan had kunnen zien komen.
Wat de verzekering dan precies dekt en uitkeert, is vrijwel altijd het voornaamste uitgangspunt bij het afsluiten van een annuleringsverzekering. Wanneer je een verzekeraar, die voor jouw vakanties goede verzekeringsvoorwaarden omschreven heeft in de polis, gevonden hebt kun je vaak nog kiezen om deze verzekering voor een bepaalde periode af te sluiten (tijdelijke verzekering) of om deze door te laten lopen (doorlopendeverzekering).

Zelf heb ik een doorlopende annuleringsverzekering voor mijn kitesurfvakanties afgesloten waardoor ik voor elke trip, van last minute een weekendje weg tot een maandenlange rondreis in Sri Lanka, verzekerd ben. Maar je kunt er ook dus ook voor kiezen om een annuleringsverzekering per periode, oftewel per vakantie, af te sluiten. Dit is goedkoper wanneer je maar een enkele keer per jaar op vakantie gaat.

Een annuleringsverzekering kun je trouwens los afsluiten, maar ook als onderdeel van een reisverzekering voor jouw kitesurfvakanties. De dekking van de reisverzekering wordt dan uitgebreid met een dekking voor annulering. Ga je een annuleringsverzekering afsluiten maar heb je al een reisverzekering afgesloten, dan is het slim om de reisverzekering polis goed door te lezen om eventuele dubbele verzekering te voorkomen.

Hieronder op de afbeeldingen zie je een beknopt overzicht van de reisverzekeringen waarbij extreme sporten – waaronder kitesurfen – mee te verzekeren zijn. Je ziet hieronder wat je ‘minimale dekkingsopties’ zijn. Voor een compleet overzicht, kun je bijvoorbeeld independer raadplegen.

 

Kitesurfvakanties en COVID-19

Wat dekt de annuleringsverzekering die je hebt afgesloten voor jouw kitesurfvakantie tijdens de corona crisis?

Wanneer je een standaard annuleringsverzekering hebt afgesloten voor jouw kitesurf vakantie(-s), kun je er van uit gaan dat deze niet of nauwelijks uitkeren.
Wanneer je all-risk verzekerd bent, kan dit een ander verhaal zijn. Hier kom ik later in dit blogartikel op terug.

De vraag ‘wat de verzekering dekt in tijden van de coronacrisis voor jouw geannuleerde kitesurf vakantie’ is het beste te beantwoorden door een aantal scenario’s af te gaan.

scenarios covid-19 verzekerd
Deze bovengenoemde zet ik hieronder voor je uiteen:

SCENARIO 1:
Je hebt een reis geboekt naar een gebied dat is getroffen door COVID-19 en er geldt een negatief reisadvies.

Je wil je vakantie afzeggen. Vallen deze kosten onder de
dekking van de annuleringsverzekering?
Bij veel schadeverzekeraars zijn epidemieën en pandemieën uitgesloten. Deze reden van annuleren valt daarmee niet onder een verzekerde gebeurtenis en de kosten zijn dus niet verzekerd.
Bij sommige verzekeraars ben je wel verzekerd wanneer het Ministerie van Buitenlandse Zaken officieel een negatief reisadvies heeft afgegeven voor het betreffende gebied. Hiervan is sprake als er code rood of oranje geldt voor het gebied waar de reis naartoe gaat.

SCENARIO 2:
Lockdown: je kúnt niet naar jouw vakantiebestemming omdat het vakantieland in lockdown is.

Landen die op slot gaan en daarmee reizigers de toegang ontzeggen hebben hiervoor als reden ‘om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen gaan’. Wanneer dit dus de reden is dat jouw kitetrip niet door kan gaan, is de onderliggende reden hier dus ook dezelfde als bovengenoemde: de epidemie (pandemie). Helaas wordt deze reden niet gedekt.

SCENARIO 3:
Je bent nu op kitesurfvakantie en je wilt zo snel mogelijk naar huis omdat het nieuwe coronavirus is vastgesteld op jouw vakantie bestemming.

Dit is in veel gevallen geen verzekerde gebeurtenis, omdat de reden van annulering de pandemie is. Repatriëring (naar het vaderland terughalen of terugkeren) is in deze situatie vaak ook niet verzekerd.
Repatriëring door medische redenen valt trouwens wél onder de dekking. Dat wil zeggen: wanneer je terug naar Nederland wordt gehaald bij een medisch ongeval omdat de hulpdiensten op de bestemming jou onvoldoende kunnen verzorgen, dan wordt dat vergoed.
Sommige verzekeraars vergoeden de niet genoten vakantiedagen, in beide gevallen, wel.

SCENARIO 4:
Je bent nu op kitesurf vakantie maar kunt nog niet naar huis door onvoorziene reden.

Wanneer jouw vakantie door onvoorziene vertraging langer duurt dan gepland, zijn de extra gemaakte kosten niet altijd gedekt. Je reisverzekering blijft meestal gewoon geldig tot het eerst mogelijke moment dat je naar huis kunt keren.

SCENARIO 5:
Beschikbaar moeten blijven op het werk in tijden van Corona

De mensen aan de frontlinie, de zorgverleners in Nederland, hebben bijna zonder uitzondering te maken met het indringende beroep dat op hen wordt gedaan – omdat hun hulp en expertise onmisbaar is in deze tijden. Het is dus belangrijk om te weten of een geannuleerde vakantie die dit als onderliggende reden heeft, wél kan rekenen op compensatie vanuit de verzekeraar. Helaas, ook nu vang je bot: de kosten die gemoeid zijn met de annulering van de vakantie zijn hier ook niet verzekerd. Het advies luidt om te overleggen met de werkgever voor compensatie.

OVERKOEPELEND SCENARIO:
Er is sprake van een pandemie*.

Dit is wat er nu, op het moment van schrijven – 23 maart 2020 – aan de hand is.
We werken massaal thuis, doen aan sociale onthouding en onze kitesurfvakanties gaan niet door. Kitetrips die op korte termijn gepland staan, worden of zijn reeds geannuleerd.
Dat er sprake is van een pandemie, betekent dat het nieuwe coronavirus ook op jouw kitesurfvakantie bestemming heerst of gaat heersen en geldt er een negatief reisadvies of is de kans zeer groot dat dit negatieve reisadvies er komt.
De pandemie maakt dat de reden van het annuleren van de kitesurf vakantie geen onvoorziene gebeurtenis meer is waardoor er hier geen dekking bij een (standaard annulerings-)verzekering voor is.

 

Claim indienen

Het stappenplan voor jou als gedupeerde van een kitesurfvakantie die in het water valt, is als volgt:
als eerste dien je te kijken of de reisorganisatie of de accommodatie die je zelf geboekt hebt en airline iets vergoeden of compensatie geven.
Wanneer dit niet het geval is, kun je contact opnemen met de contactpersoon van jouw annuleringsverzekering. Afhankelijk van het type annuleringsdekking is er dan wel of niet de mogelijkheid om een claim in te dienen voor een (gedeeltelijke) compensatie.

Verder is de vraag tijdens de corona crisis vanuit veel hotels en reisorganisaties aan consumenten, om een voucher te accepteren voor een reis op een later moment. Ook geven verzekeraars dit advies.

De Corona Dekking van de grootste annuleringsverzekeringen samengevat

Van de 24 reisverzekeringen zijn er maar een paar die dekking bieden.
Veel grote gerenommeerde verzekeringen bieden geen dekking.

Hieronder zetten we een aantal belangrijke verzekeringen uiteen en geven we antwoord op de vraag wat wel en niet gedekt is bij de annuleringsverzekeringen van deze partijen. Onder de afbeeldingen vind je de aanvullende informatie en uitleg in de tabel.

COVID19 annuleringsverzekeringen

 

De meer uitgebreide samenvatting zoals wij die in maart 2020 hebben gevonden.
Wijzigingen voorbehouden.

SPORTZEKER (onderdeel van Europeesche verzekeringen):
Kosten worden niet altijd gedekt. Alleen de kosten die onder de verzekering vallen worden vergoed mits deze kosten niet vergoed worden door de reisorganisatie, vervoerder of andere instantie. Wanneer een all-risk annuleringsdekking hebt (en deze hebt afgesloten voor 26 februari 2020) kun je aanspraak maken op kostendekking welke maximaal 75% bedraagt van de gemaakte kosten. De annuleringsverzekering biedt geen dekking voor het afbreken van een reis (ongebruikte reisdagen) vanwege besmettingsgevaar. Bij all-risk verzekeringen afgesloten voor 26 februari 2020: Niet gebruikte dagen zijn alleen verzekerd als u ook daadwerkelijk bent teruggekeerd en dit kan aantonen.
Ben je zelf besmet geraakt met het Corona virus tijdens jouw kitetrip en moest je daardoor terugkeren? De annuleringsdekking van SportZeker biedt hier dekking, omdat zij dekking bieden ‘voor het annuleren of afbreken van een reis door een aantoonbare ernstige ziekte’. Let op: dit wordt wel per geval beoordeeld/ bekeken.
Moet je juist langer blijven omdat je niet naar huis toe kunt? De verzekering blijft geldig tot je weer bent teruggekeerd. Extra reis- en verblijfskosten worden alleen vergoed wanneer je zelf aantoonbaar ziek bent (er een medische reden ten grondslag ligt).
Ten slotte vergoed SportZeker soms delen van samengestelde reizen. Voorbeeld zoals vermeldt op hun website: “Valt uw vlucht uit en heeft u een hotel geboekt? Dan vergoeden we de annuleringskosten van het hotel”.

VvAA:
Kosten worden niet gedekt omdat er sprake is van een pandemie en dit de onderliggende reden is van annuleren of andere extra gemaakte kosten. 

NN:
Wanneer de reisorganisatie waarbij je geboekt hebt niet kosteloos kan omboeken of annuleren, ben je tot bepaalde hoogte verzekerd voor reizen naar landen waar een officieel negatief reisadvies voor geldt. Kosten ontstaan door de noodzaak om langer te blijven omdat de reis naar huis door het nieuwe coronavirus vertraagd is, worden niet vergoed. Ook niet wanneer je in gedwongen quarantaine moet blijven op je vakantiebestemming omdat je zelf besmet bent geraakt met het corona virus.

INTERPOLIS:
Wanneer je al op de kitesurf vakantiebestemming was toen er officieel een negatief reisadvies kwam als gevolg van COVID-19, zijn de extra kosten die je moet maken om het gebied te verlaten, of juist om langer te blijven omdat je bijvoorbeeld op je hotelkamer moet blijven, niet verzekerd. De niet gebruikte vakantiedagen zijn wel verzekerd op uw doorlopende annuleringsverzekering (niet op de kortlopende annuleringsverzekering).

AEGON:
Basisdekking biedt geen dekking, allrisk wel.
Ben je al op kitesurfvakantie en kun je niet terug naar Nederland? Dan vergoedt Aegon de kosten als je een annuleringsdekking hebt. Zowel bij de basis als de allrisk dekking van de doorlopende reisverzekering. Bel de alarmcentrale van Aegon voor meer informatie.

CENTRAAL BEHEER:
Heb je een annuleringsverzekering afgesloten voor 16 maart? Dan worden de annuleringskosten vergoed als er sprake is van een oranje of rood reisadvies. 


KLAVERBLAD:
Wanneer er een negatief reisadvies is, kun je je kitesurf vakantie annuleren en de kosten vergoed krijgen. Houd voor de officiële reisadviezen de adviezen van de Rijksoverheid in de gaten. 

Let op: Wanneer een verzekeraar kosten dekt dan is dat alleen zo wanneer er op het moment van boeken van de kitesurftrip nog geen negatief reisadvies was. Daarnaast geldt de dekking alleen als de reisorganisatie, accommodatie, touroperator of vervoersmaatschappij de kosten voor annulering niet vergoedt. Ook dien je vaak een doorlopende annuleringsverzekering te hebben én moet je deze al hebben afgesloten voordat er een negatief reisadvies werd afgegeven.

Vergoeding vanuit reisorganisaties

Het woord ‘reisorganisaties”’gebruik ik in de hierna volgende alinea als overkoepelend woord voor alle instanties waar je mee te maken hebt wanneer je op kitesurf vakantie gaat. Dat wil zeggen: hotels, vliegtuigmaatschappijen en reisbureaus.
De coronacrisis heeft een ongekende impact op deze organisaties. Omdat zij in vrijwel alle gevallen niet standaard kunnen vergoeden – hiermee doel ik op het kosteloos annuleren en de volledige reissom terugstorten (wanneer ze dit wel zouden doen, vallen zij binnen no-time om en is er geen enkele vergoeding of compensatie meer mogelijk) – zijn zij op zoek gegaan naar alternatieve tegemoetkomingen.
In veel gevallen heb je de volgende opties:
– Omboeken: je verzet de datum van je reis naar een later moment in 2020.
– Een voucher accepteren.

CoronaVoucher

 

CORONA REIS VOUCHERS

Reisorganisaties, maar ook touroperators en vervoersmaatschappijen hebben alternatieve compenserende maatregelen in het leven geroepen waarvan de zogenaamde “CORONAVOUCHER” de meest bekende is. Dit is eigenlijk een tegoedbon die vaak een jaar geldig is. De datum gaat in op de datum dat de originele kitesurfvakantie gepland stond.
Met deze voucher kun je jouw kite trip op een later moment verzilveren (op basis van beschikbaarheid bij de vervoerder/ het hotel etc).

De maatregelen van het aanbieden van vouchers is een door de ANVR (en SGR) erkende maatregel. Waar annuleringsverzekeringen niet dekken, is er dus gelukkig vaak nog een compensatie mogelijk.

De vouchers zijn vooral in het leven geroepen voor vakanties die nu niet meer plaats kunnen vinden (en dus in de (nabije) toekomst gepland staan). Wanneer je jouw vakantie eerder af hebt moeten breken als gevolg van de coronacrisis en dus niet alle dagen in het kitecamp of hotel hebt kunnen gebruiken (maar wél betaald hebt), kan er ook een voucher aangeboden worden voor deze ongebruikte dagen.

Heb je van jouw reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij een voucher ontvangen, maar wilt je toch liever je geld terug? Dan kun je proberen deze claim in te dienen bij je annuleringsverzekering. Bij onder meer Interpolis krijg je hiervoor echter geen vergoeding, ook niet wanneer je achteraf moet bijbetalen voor een nieuwe reis.

 

Een aantal reisorganisaties die met coronavouchers werken zijn:

TUI – https://www.tui.nl/coronavirus-faq/

Corendon – https://www.corendon.nl/klantenservice/blog/2020/02/26/coronavirus/#vraag2

ANWB – https://www.anwb.nl/nieuws/algemeen/2020/coronavirus-anwb-reizen-stopt-alle-vakantiereizen

Sunweb – https://www.sunweb.nl/corona-vouchers

De consuwijzer van de consumentenbond geeft aan dat het verstandig kan zijn om de voucher te accepteren dan wel de vakantie te verplaatsen naar een later moment.

 

Reisorganisaties en ‘garantie’ fondsen

Reisorganisaties doen hun best om hun risico’s voor zichzelf maar natuurlijk ook voor de klant zo goed mogelijk af te dekken. Eén van de dingen die zij doen, is zich aansluiten bij fondsen. Reisorganisaties kunnen zich sinds het jaar 2000 aansluiten bij het calamiteitenfonds. Reisorganisatoren die zijn aangesloten kunnen voor hun klanten een claim indienen bij het calamiteitenfonds, wanneer zij vanwege een calamiteit bijstand en hulp hebben verleend.
Het calamiteitenfonds ontzorgt de reiziger en de reisorganisatie kan er gerust op zijn dat haar reiziger zonder financiële consequenties weer naar huis terug kan keren. Echter heeft het fonds geen garantieregeling als het gaat om ziektes/epidemieën: voor ziektes bestaat geen dekking. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat het calamiteitenfonds nooit uitkeert voor nog niet aangevangen reizen. Ook niet wanneer er wel sprake is van een natuurramp of molest op de geboekte reisbestemming. Dit principe staat niet ter discussie.
Het behoeft geen verdere uitleg dat de huidige situatie een ramp is voor zowel kleine als grote (pakketreis-)reisorganisaties.

Vandaar dat in deze uitzonderlijke tijden soms uitzonderlijke maatregelen getroffen (moeten) worden om reizigers tegemoet te komen bij geannuleerde kitesurfvakanties.

 

*Een pandemie is een epidemie op wereldwijde schaal. … is van overdracht van mens op mens, wat betekent dat de kans op een uitbraak zeer aanwezig is.

 


EN DAN NOG EVEN DIT
over ons artikel “Annuleringsverzekering voor kitesurfvakanties”

Bovenstaand artikel is geschreven op 23 maart 2020.
Het kan zijn dat bovenstaande informatie de komende weken (maanden of jaren) wijzigt.
We adviseren ten alle tijden om een passende reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten voor jouw kitesurfvakanties. Raadpleeg de meest recente voorwaarden van je verzekeraar voordat je de verzekering afsluit.

 

Kitesurf reis – 5x waarom je eens in je leven op kitesurf vakantie zou moeten

 

Aan de informatie in dit artikel kunnen geen rechten worden ontleent.
Wijzigingen voorbehouden.

Het kopiëren of dupliceren van teksten en afbeeldingen van de blog-artikelen van Outbound Kitetravel, is verboden. Wil je afbeeldingen of (stukken) tekst gebruiken? Vraag het ons.

Heb je aanvullingen of vragen naar aanleiding van dit artikel? Laat dan een bericht achter in de comments of stuur ons een bericht.

Zoek

Neem contact op met de kitetravel expert

Vrijblijvend meer informatie, of een offerte in een paar klikken

  • Hidden
  • (vul je mail adres of telefoonnummer in)
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Waar gaat jouw volgende kitesurfvakantie naartoe? Ontdek kitesurfbestemmingen over de hele wereld!