Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op uw factuur en op onze website staan welke voorwaarden op uw reis van toepassing zijn.
Wij voldoen ten alle tijden aan onze zorgplicht als reisagent.

Algemene voorwaarden OUTBOUND KITETRAVEL

A Inleiding Reisvoorwaarden
Deze reizigers voorwaarden gelden voor alle reizen die u vanaf 1 november 2018 boekt bij (via) reisbemiddelaar en reisagent Outbound Kitetravel.
Wanneer u een reis bij Outbound Kitetravel boekt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Dat zijn onze algemene voorwaarden ook wel reizigers voorwaarden.
Ook gaat u akkoord met de voorwaarden van onze partners voor uw reis. Ofwel: Met de voorwaarden van de partij die uw overeenkomst daadwerkelijk uit gaat voeren.
Alle bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing op de boeker, mede-reizigers en andere direct betrokkenen. Het is daarom belangrijk dat u deze voorwaarden goed hebt gelezen voordat u een boeking maakt. Daarnaast gaat Outbound Kitetravel ervan uit dat u de informatie van onze website alsmede de eventuele informatie in onze e-mail(-s) goed hebt gelezen.

B Kitesurf reisbureau – Wij fungeren als Reisbemiddelaar en Agent (reisagent)
Wij zijn geen touroperator maar een bemiddelaar en (reis-)agent voor onze partners, te weten:
Dakhla Attitude & Westpoint Hotel & Boetiek hotel PK25 – Dakhla.

White Wind resort, WindTown, Blue Bayou –  Brazilië

Villa Rodrigo / KiteSurfingLanka (KSL) / KiteSurfing Mannar (KSM) (vayu resort) Sri Lanka.

Appartementen: Boa Vista (bobbywashere) – Boa Vista, Kaapverdie
Appartementen: Tarifa (Girls Love Boards) – Tarifa, Spanje
Appartementen: BarefootBeachHouse – Egmond, Nederland
De bovengenoemde partijen zijn hierna te noemen: onze partner(-s) of uitvoerende partij.


Wij kunnen als reisagent een reservering voor u maken. We brengen de overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener (onze partner(-s)). Wij zijn als agent zelf dus geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst.
U hebt geen herroepingsrecht met betrekking tot de in uw opdracht gemaakte reservering waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Wij zijn als reisagent niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de door ons gereserveerde dienst of service. Hierop zijn de voorwaarden van de betrokken dienstverlener (of partner(-s)) van toepassing. Wij zijn als agent uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door ons verleende dienst zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

Wij kunnen als reisagent een bedrag in rekening brengen op de diensten die wij leveren, zoals administratie- of boekingskosten. Hierover moeten wij u van tevoren op de hoogte brengen.

C Algemene bedrijfsinformatie:

Outbound Kitetravel (onderdeel van ENVI)
Post adres: Stuartstraat 32, 1815BS Alkmaar

KVK: 57493073 – BTW: NL852604749B01 – IBAN: NL06RABO 0370 8294 92 –

Bank: Rabobank

Tel: +31 (0)6 19 01 59 72

e-Mail: info@outboundkitetravel.nl

web: www.outboundkitetravel.nl

Werkdagen: Op maandag t/m vrijdag zijn wij tussen 09:00 en 17:00 (telefonisch) bereikbaar m.u.v. de Nederlandse erkende feestdagen en (delen van) dagen met 25 knopen 😉
Wij reageren binnen 2 werkdagen op (aan-)vragen, opmerkingen, klachten e.a. Er kunnen derhalve dus geen rechten worden ontleent wanneer er niet binnen 2 werkdagen een reactie is gegeven.

 

D Publicatie

De beschikbaarheid zoals gepubliceerd op onze website is een indicatie. Wanneer een reis wordt aangevraagd, dienen wij altijd de meest recente beschikbaarheid na te gaan bij onze partner(-s) alvorens wij een offerte op kunnen maken en u een reservering maken kunt.
Eventuele fouten in een brochure, route, social media, advertentie of enige andere publicatie zullen bij melding z.s.m. hersteld worden. Aan eventuele fouten kunnen geen rechten ontleend worden.
Outbound Kitetravel kan niet worden aangesproken op informatie op foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers die zijn opgesteld / uitgegeven door derden.

 

E Privacy

Voor het boeken van een reis, het aanvragen van informatie of offerte heeft Outbound Kitetravel uw gegevens nodig. Uw gegevens worden met zorg door Outbound Kitetravel behandeld. Uw gegevens worden in de regel niet aan derden verstrekt. Wij bewaren de persoonsgegevens – welke noodzakelijk voor een boeking- niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking en administratie.  Een deel van de gegevens kan gearchiveerd worden voor statistische doeleinden.
Daarnaast geven wij de informatie, zoals persoonsgegevens, door aan onze partner(-s) welke uw overeenkomst uit gaat voeren. Meer informatie over Privacy, kunt u nalezen in ons privacy statement.

 

F Boekingen en boekingsbevestiging

Op het moment dat u alle benodigde gegevens hebt doorgegeven en akkoord bent gegaan met de offerte- en daarmee de algemene voorwaarden, gaan wij de boeking in gang zetten.

De boeking wordt definitief wanneer wij groen licht hebben gegeven tot het voldoen van de betaling, zoals vermeld op de factuur. Vanaf dat moment hanteren wij de term

definitieve boeking.

Vanaf het moment dat groen licht is gegeven voor betaling (d.m.v. het versturen van de factuur), is de boeking definitief en is er dus sprake van een definitieve boeking die niet meer kosteloos kan worden geannuleerd.  

Houdt er dus rekening mee dat een annulering van een reservering nooit kosteloos is. Lees hierover meer in onderdeel

 

K – Annulering.

Wanneer betaling niet binnen de betalingstermijn -zoals aangegeven in mail/ factuur-  kan geschieden door de klant, behoudt Outbound Kitetravel zich het recht om de boeking te annuleren ook als hiervoor reeds bevestiging is gegeven van de boeking.

Voor overige informatie zie onderdeel

 

L betalingen & onderdeel over overige aansprakelijkheid.  

Wanneer Outbound Kitetravel geen betaling of bewijs van de betalingsopdracht heeft ontvangen binnen de gestelde termijn, behoud Outbound Kitetravel zich het recht om de definitieve boeking te annuleren.

De boeking is afgerond, wanneer de (aan-)betaling is ontvangen / wanneer het bewijs van betaling is ontvangen, en u hierover bericht van ons hebt gehad.

Met het doen van een boeking(-aanvraag) geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van deze boeking.  Persoonsgegevens worden door Outbound Kitetravel en de betrokken partner(-s) verwerkt. Je kunt hierover meer lezen in ons privacy statement.

Bijvoorbeeld: U doet een boeking bij ons voor een appartement op Boa Vista, dan sturen wij de gegevens zoals naam en mail door naar de host op locatie die de appartementen beheert.

Bijvoorbeeld: U doet een boeking bij ons voor een verblijf aan de Dakhla Lagune. De boekingsgegevens + betalingsgegevens worden ook verwerkt door het desbetreffende hotel.

Voor de boeking hebben wij dus altijd tijdig uw informatie nodig, ten minste e-mail adressen en telefoonnummers. U vermeldt de bijzonderheden over uw eigen lichamelijk en geestelijke toestand en die over de door u aangemelde reiziger(s) die van invloed of belang kunnen zijn voor het goed uitvoeren van de diensten door onze partner(-s). Wanneer u in deze informatieplicht tekort schiet, kan dit gevolgen hebben voor de reis. Eventuele hiermee gemoeide kosten worden bij u in rekening gebracht.

Indeplaatsstelling is mogelijk voor een boeking, wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden. U kunt uzelf door een ander laten vervangen wanneer u dit tot uiterlijk 7 dagen voor vertrek doet en alle gevraagde gegevens tijdig worden doorgegeven. Voor eventuele wijzigingen korter dan 28 dagen van tevoren brengen wij €25 wijzigingskosten in rekening. Uzelf en degene die u vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, de toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging. Op uw verzoek maken we de kosten inzichtelijk.

G Prijzen

Outbound Kitetravel werkt met prijzen die in overeenstemming zijn met de prijzen die aangeboden worden bij onze partners. Alle prijzen kunt u vinden bij de diverse bestemmingen.

De weergegeven (doorgegeven) prijzen kunnen afwijken met maximaal 8%, maar alleen wanneer deze toename in kosten is toe te schrijven aan: Verhoging van de kostprijs van brandstof; verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen; verhoging van belastingen; verhoging van vergoedingen van derden betrokken partijen die afhankelijk zijn van andere verhogingen zoals verhoging van toeristenbelastingen. De boeking kan dus bij uitzondering duurder uitvallen.

 

H Aansprakelijkheid

Degene die een reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk (ook voor alle anderen die hij/zij aanmeldt).

 

I Minderjarigen

Door het maken van de boeking verklaart de minderjarige reiziger toestemming te hebben gekregen van ouders en/of voogden.

 

J Boeking Wijzigen

Na het opmaken van de factuur kunt u tot 28 dagen voor vertrek het één en ander wijzigen (voor zover de gewenste wijziging nog mogelijk is). Voor iedere wijziging worden € 25,- wijzigingskosten in rekening gebracht plus de eventuele door de wijziging ontstane extra kosten.
De boeking kan gewijzigd worden door de partner(-s) of door Outbound Kitetravel wanneer de wijziging onbeduidend is en deze op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig op de hoofdboeker over is gebracht. Deze wijziging kan dan niet worden afgewezen.

K Annulering

Een annulering dient schriftelijk binnen 3 dagen, na de gebeurtenis waardoor de reis geheel (of gedeeltelijk) wordt geannuleerd, te worden gemeld. Houdt er rekening mee dat een annulering (vrijwel) nooit kosteloos verloopt. Alleen indien u zelf een annuleringsverzekering hebt afgesloten bij een verzekeraar zoals sportzeker én bij een geldige reden, heeft u recht op (gedeeltelijke) teruggave van de reissom bij uw verzekeraar.

Outbound Kitetravel kan een annulering alleen in behandeling nemen wanneer deze schriftelijk is ingediend door de hoofdboeker. Een medereiziger is niet hoofdelijk aansprakelijk en kan daarom geen annulering doorgeven.


Wanneer er sprake is van een definitieve boeking (zie F boekingen) kan een annulering niet meer kosteloos plaatsvinden. Wij rekenen €25,- annuleringskosten plus de bijkomende kosten van annulering. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van de termijn van annulering en de voorwaarden van onze partners. Indien u dit risico af wilt dekken, adviseren wij u een (losse) annuleringsverzekering voor de reis af te sluiten.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de geleden schade wanneer er sprake is van een annulering vanuit onze partner(-s) of ons als bemiddelaar / agent met als reden insolventie van de partij die de overeenkomst (of een deel daarvan) uit gaat voeren. Indien u dit risico af wilt dekken, adviseren wij u een (losse) annuleringsverzekering voor de reis af te sluiten.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de geleden schade wanneer er sprake is van een annulering vanuit onze partner(-s) of ons als bemiddelaar / agent met als reden natuurrampen of politieke onrust waardoor de partner(-s) de overeenkomst niet naar behoren uit kunnen gaan voeren. Indien u dit risico af wilt dekken, adviseren wij u een (losse) annuleringsverzekering voor de reis af te sluiten.

Annulering van een groepsreis van Outbound Kitetravel

Bij sommige reizen is een minimum deelname vereist, het minimum aantal deelnemers staat aangegeven op de website en/ of sociale media. Tot een aantal dagen voor vertrek kan deze reis nog geannuleerd of verplaatst worden.

 

L Betalingen

De betalingen voor boekingen bij WestPoint hotel Dakhla, Boetiek hotel PK25 Dakhla & Dakhla Attitude dienen volledig gedaan te worden via credit card overschrijving of via bank transfer naar Marokko naar de desbetreffende partner. De transfer kosten hiervoor dienen gedeeld te worden (vink deze optie aan bij je online bank transfer!). Deze betalingen moeten binnen 72 uur na het versturen van de factuur worden voldaan, tenzij anders aangegeven in mail of op factuur. Als bewijs dient er een betalingsbewijs doorgegeven te worden ind evorm van een ‘message SWIFT’ code waarmee de betaling getraceerd kan worden.

De volledige betalingen of aan-betalingen voor reizen die je bij ons als agent/ bemiddelaar boekt bij onze overige partners, dienen via banktransfer voldaan te worden naar ons rekeningnummer. Dit bedrag dient z.s.m. (binnen 2 weken) na factuurdatum, te worden betaald (tenzij anders op de factuur vermeld). Dit is tevens ten minste twee weken voor de reisdatum.

Wacht altijd met het doen van de (aan-)betaling totdat hiervoor oproep komt (bijvoorbeeld middels een mail met de definitieve factuur). Na ontvangst van de (aan-)betaling die tot stand is gekomen na oproep hiervoor, is de boeking afgerond. De annuleringsvoorwaarden zijn ten alle tijden van toepassing (zie L Annulering) en gelden op alle afgeronde en definitieve boekingen.

De eventuele overige betaling geschiedt op locatie, hiervoor is de hoofdboeker zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Per e-mail ontvangt u informatie over wijze van betaling.

 

Na betaling kunnen wijzigingen niet meer zomaar worden doorgevoerd (zie onderdeel boeking wijzigen).

 

Indien u niet tijdig betaalt, bent u mogelijk over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim rente verschuldigd. De hoogte van deze rente wordt bekend gemaakt door ons aan de hoofdboeker. Indien er geen betaling plaatsvindt, volgen er betalingsherinneringen. We hebben bij niet-tijdig betalen het recht om de definitieve boeking te annuleren. De buitengerechtelijke kosten die gemoeid zijn bij het versturen van een aanmaning bedragen 15% over het gefactureerde bedrag bij een bedrag tot €2.500 en 5% over een bedrag tot €5.000. We kunnen in uw voordeel afwijken van de bovengenoemde percentages.  

M Bevestiging Papieren

Wanneer Outbound Kitetravel of één van onze partner(-s) de gehele (aan-)betaling heeft ontvangen, stuurt Outbound Kitetravel (indien gewenst) een bevestiging e-mail. U dient de factuur (invoice en/ of voucher) mee te nemen naar de bestemming.

Wenst u de papieren versie van de factuur per post te ontvangen, dan worden hiervoor € 5,- verzendkosten berekend.

U dient ook zelf de gegevens van de factuur/ bevestiging op juistheid te controleren. Indien iets niet overeenkomt met hetgeen geboekt, dan dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Outbound Kitetravel.

Doorgaans verstuurt Outbound Kitetravel een week voor vertrek een e-mail met de laatste informatie. Wanneer je deze informatie onverhoopt uiterlijk 5 dagen van tevoren nog niet ontvangen hebt, meld je dit onverwijld aan de reisbemiddelaar en agent, Outbound Kitetravel.

N Afkoelingsperiode

Outbound Kitetravel wijst u erop dat boekingen die je via het internet maakt definitief zijn. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op onze boekingen.

O Eigen risico en wangedrag

Het is de klant, deelnemer / boeker, bekend dat aan het deelnemen aan de (kitesurf) activiteiten of services als arrangementen en kitesurf-reizen/vakanties risico’s zijn verbonden. Boeken en deelname geschiedt ten alle tijden volledig op eigen risico. De deelnemer kan de organisatie / aanbieder niet aansprakelijk stellen voor schade in die welke vorm en door welke oorzaak dan ook is ontstaan.

Wangedrag

Bij wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van de organisatie of het personeel van de desbetreffende locatie, kan de deelnemer worden uitgesloten van verdere deelname aan de (kitesurf) arrangementen zonder teruggave van (een deel van) de reissom. Zoiets is ter beoordeling van het personeel van de desbetreffende locatie en Outbound Kitetravel.

 

Reisvoorbereiding

Het is verboden om met een verlopen paspoort of identiteitskaart te reizen. In sommige landen dient je paspoort na thuiskomst nog een bepaald aantal maanden geldig te zijn. Je dient dit zelf uit te zoeken.
Je bent dus verantwoordelijk voor het inwinnen van aanvullende informatie over paspoorten en visa verplichten. Ook ben je verantwoordelijk om zelf tijdig voor vertrek na te gaan, of de verkregen informatie intussen niet gewijzigd is.
Onze blog artikelen kunnen je daarbij helpen, bijvoorbeeld doordat u er links van overheidswebsites kunt vinden. Ook kunnen onze blog artikelen helpen met het uitzoeken van aspecten rondom vaccinaties en reisverzekeringen. U bent zelf (eind-)verantwoordelijk voor de juiste voorbereiding zoals vaccinatie en (reis-)verzekering.

Dus: Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, dient u altijd bij de ambassade van het land waar je heen wilt reizen na te gaan of je een visum nodig hebt. Het over de juiste reispapieren beschikken, is te allen tijde je eigen verantwoordelijkheid. Outbound Kitetravel kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

P Hulp en bijstand
De organisatie / partner(-s) bieden binnen hun mogelijkheden redelijkerwijs hulp en bijstand als u in moeilijkheden verkeert.  
De hulp bestaat uit informatie en advies over medische diensten en autoriteiten. Zijn de moeilijkheden toe te schrijven aan nalatigheid of opzet van de bij deze boeking gemoeide reiziger(s), dan komen de eventuele gemaakte kosten op de rekening van de hoofdboeker.
Wij zijn als reisagent niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de door ons gereserveerde dienst of service. Hierop zijn de voorwaarden van de betrokken dienstverlener (of partner(-s)) van toepassing. Wij zijn als agent uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door ons verleende dienst zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

Schade

De reiziger is ten alle tijden aansprakelijk voor alle schade die door de reiziger aan zichzelf of aan derden is toegebracht. Ook is de reiziger ten alle tijden aansprakelijk voor schade toegebracht aan het terrein of eventueel aanwezige begroeiing en meubilair.

Q Klachtbehandeling

Melding van klachten op locatie dienen -in deze volgorde- worden gemeld bij:
1. De betrokken dienstverlener (partner(-s)) (op locatie)
2. De reisleiding, wanneer hier sprake van is (deze aanwezig is)
3. De organisator (agent/ bemiddelaar).
Wij zullen als agent altijd onze zorgplicht vervullen en alles wat in onze macht ligt doen, om eventuele klachten te verhelpen. Wanneer klachten niet tijdig in worden gediend dan kunnen wij besluiten om deze niet meer in behandeling te nemen.
Bij ontevredenheid over de accommodatie of organisatie ontvangen wij dus direct schriftelijk melding. Wij proberen onregelmatigheden z.s.m. en indien mogelijk altijd te verhelpen. Wanneer een tekortkoming op locatie niet bevredigend wordt opgelost, dan maken wij daar registratie van (klachtenrapportage) echter is de uitvoerende partij (partner(-s)) altijd aansprakelijk voor de tekortkoming en niet de bemiddelaar of agent (Outbound kitetravel).

Wanneer een bestemming niet aan de verwachtingen heeft voldaan, is Outbound Kitetravel daar niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor. Aan de informatie op de website / brochures/ sociale media / advertenties kunnen geen rechten ontleent worden. Echter worden eventuele fouten na melding z.s.m. hersteld.

R Lessen (services)

De wind/ kitesurf (SUP/ Wakeboard etc.) lessen welke door ons gereserveerd, worden alleen uitgevoerd tijdens veilige omstandigheden. Dit is ter beoordeling aan het personeel van de partner(-s) en betrokken derden partijen.

Wanneer de omstandigheden niet in orde zijn, en de lessen worden gecanceld,  dan zal waar mogelijk er een alternatief geboden worden conform de algemene voorwaarden van onze partner(s) en eventuele betrokken derden partijen. Outbound Kitetravel kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het niet plaats kunnen vinden van services zoals lessen.  
Kitesurfles alternatief kan bijvoorbeeld zijn: Waterstart oefenen achter de 2.0 wakeboard kabel. Wanneer de reiziger (klant) dit niet wil, moet hij / zij (of de hoofdboeker) dit zelfstandig aangeven waarna er (aan het einde van de vakantie) indien mogelijk een voucher uitgereikt wordt door de partner voor de openstaande lesuren. De voucher is doorgaans 1 jaar geldig en niet overdraagbaar naar andere personen.
De uitvoering van de lessen, alsmede de locatie van de lessen, zijn ter beoordeling van de uitvoerende partij. Hier kunnen eventuele extra kosten mee gemoeid zijn, welke je op locatie kunt voldoen.

 

S Overige aansprakelijkheid

Outbound Kitetravel dient de boeking expliciet te bevestigen. Bijvoorbeeld door het sturen van een factuur en/of te spreken over definitieve boeking.

De volledige algemene voorwaarden alsmede de voorwaarden van onze partners(-s) zijn ten alle tijden van toepassing.

Outbound Kitetravel is niet aansprakelijk voor gegevens die onjuist zijn doorgegeven door de hoofdboeker, evenzo is Outbound Kitetravel niet aansprakelijk te stellen voor eventuele fouten, wijzigingen en kosten die zijn ontstaan als gevolg van het toesturen van onjuiste en / of onvolledige gegevens. Gegevens in e-mail dienen altijd door de klant zelf op juistheid gecontroleerd te worden.

 

Outbound Kitetravel is niet aansprakelijk voor wijzigingen, mankementen en tekortkomingen van de vervoerders, vliegtuigmaatschappij(-en) en luchthavens, zoals overboekingen, vertragingen en schade aan bagage.

Wees ten alle tijden op tijd aanwezig en regel op tijd de juiste documenten zoals visum en een paspoort welke lang genoeg geldig is.

 

Berichten dienen altijd met zorg te worden behandeld en gegevens dienen door alle partijen vertrouwelijk te worden behandeld naar opdracht van Outbound Kitetravel en onze partner(-s).

De algemene voorwaarden van eventuele betrokkenen luchtvaartmaatschappijen/ externe boekingssites voor vliegtickets, de algemene voorwaarden van onze partner(-s) en die van eventuele derden betrokken partijen zijn ten alle tijden van toepassing, net als de algemene voorwaarden van Outbound Kitetravel.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright, Outbound Kitetravel. Onderdeel van ENVI. 11-2018.