ALGEMENE VOORWAARDEN  

Op uw factuur en op onze website staan welke voorwaarden die op uw reis van toepassing zijn. Wij  voldoen ten alle tijden aan onze zorgplicht als reisagent.  

Algemene voorwaarden OUTBOUND  KITETRAVEL  

A Inleiding Reisvoorwaarden 

Deze algemene voorwaarden van Outbound Kitetravel – onderdeel van ENVI, en eventuele aanvullende voorwaarden – zoals die van de uitvoerende partij, zijn ten alle tijden van toepassing op jouw boeking.  Wij voldoen ten alle tijden aan onze zorgplicht als reisagent. 

Algemene voorwaarden OUTBOUND KITETRAVEL 

— 

A Inleiding Reisvoorwaarden Deze reizigers voorwaarden gelden voor alle reizen die u vanaf 1  november 2018 boekt bij (via) reisbemiddelaar en reisagent Outbound Kitetravel. Wanneer u een  reis bij Outbound Kitetravel boekt, gaat u akkoord met onze voorwaarden. Dat zijn deze algemene  voorwaarden ook wel reizigers voorwaarden. Ook gaat u akkoord met de voorwaarden van onze  partners voor uw reis. Ofwel: Met de voorwaarden van de partij die uw overeenkomst  daadwerkelijk uit gaat voeren. Alle bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing op de  (hoofd-)boeker, mede- reizigers en andere direct betrokkenen. Het is daarom belangrijk dat u deze  voorwaarden goed hebt gelezen voordat u een boeking definitief maakt. Daarnaast gaat Outbound Kitetravel ervan uit dat u de informatie op onze website alsmede de eventuele informatie in onze e-mail(-s)  goed heeft gelezen en heeft begrepen. 

B Kitesurf reisbureau – Wij fungeren als Reisbemiddelaar en Agent (reisagent) Wij zijn geen  touroperator maar een bemiddelaar en (reis-)agent voor onze partners, te weten: Dakhla Attitude &  Westpoint Hotel & PK25 & Duinen van Dakhla (ook wel opererend onder de naam Dakhla Attitude Group)- Dakhla, Marokko. White Wind resort, WindTown Cumbuco – Brazilie.
Appartementen: BobbyWasHere – Boa Vista + Kiteschool KiteKriol. Kaapverdië.
Guesthouse: Akitenesshouse, Vanessa – Tarifa, Spanje.
Appartementen:  GirlsLoveBoards / LoveBoards House, Bianca Kersten – Tarifa, Spanje.=
Appartementen: KiteConcept –  Zandvoort, Nederland.
Camping: Terra Incognito – Westerland, Nederland.
Guesthouses Oasis & Casa Mantana, Bonaire, Caribische eilanden. 
Guesthouse: the KiteFinca, La Redondela, Spanje.
Hotel: FeelViana, Viana do Castelo, Portugal.
Hotel: Sense of Ofir, Esposende, Portugal.
Domein: Viglamo, La Franqui, Frankrijk.

De bovengenoemde partijen (en eventuele nieuwe partijen, te vinden op onze website) zijn hierna te  noemen: onze partner(-s)

Wij kunnen als reisagent een reservering voor u maken. We brengen de overeenkomst tot stand  tussen u en de door u gekozen dienstverlener (vaak onze partner(-s)). 

Wij zijn als agent zelf dus geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. U hebt geen  herroepingsrecht met betrekking tot de in uw opdracht gemaakte reservering waarop de algemene  voorwaarden van toepassing zijn. 

Wij zijn als reisagent niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de door ons gereserveerde  dienst of service. Hierop zijn de voorwaarden van de betrokken dienstverlener (of partner(-s)) van  toepassing. 

Wij zijn als agent uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door ons  verleende dienst zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

Wij kunnen als reisagent een bedrag in rekening brengen op de diensten die wij leveren, zoals  administratie- of boekingskosten. Hierover brengen wij u op de hoogte. 

C Algemene bedrijfsinformatie:  

Outbound Kitetravel (onderdeel van ENVI) 

Post adres: Hazelaarlaan 4, 1775 EG, Middenmeer.

Bezoek adres: the KiteFinca, La Redondela, Huelva, Spanje. 

KVK: 57493073 – BTW: NL852604749B01 – IBAN: NL50 BUNQ 2034 2279 72 – Bank: Bunq,  BIC/Swift: BUNQNL2AXXX Tel: +31 (0)6 19 01 59 72 

Mail: info@outboundkitetravel.nl Web: www.outboundkitetravel.nl 

Werkdagen: Op maandag t/m vrijdag zijn wij tussen 10:00 en 16:00 (telefonisch) bereikbaar m.u.v.  de Nederlandse en Spaanse erkende feestdagen. Wij  reageren binnen 2 werkdagen op (aan-)vragen, opmerkingen, klachten e.a. Er kunnen geen rechten  worden ontleent wanneer er binnen 2 werkdagen geen reactie is ontvangen. 

D Publicatie De beschikbaarheid en prijzen zoals gepubliceerd op onze website zijn een indicatie. Wanneer een  reis / verblijf wordt aangevraagd, dienen wij altijd de meest recente beschikbaarheid na te gaan bij  onze partner(-s) of andere uitvoerende partij alvorens wij een offerte op kunnen maken en u een  reservering maken kunt. Eventuele fouten in een brochure, route, social media, advertentie of enige  andere publicatie zullen bij melding z.s.m. hersteld worden. Aan eventuele fouten kunnen geen  rechten ontleend worden. 

Outbound Kitetravel kan niet worden aangesproken op informatie op foto’s, folders, advertenties,  websites en andere informatiedragers die zijn opgesteld / uitgegeven door derden. 

E Privacy Voor het boeken, het aanvragen van informatie of offerte heeft Outbound Kitetravel uw gegevens nodig. Uw gegevens worden met zorg door Outbound  Kitetravel behandeld. Uw gegevens worden in de regel niet aan derden verstrekt. Wij bewaren de  persoonsgegevens – welke noodzakelijk voor een boeking- niet langer dan noodzakelijk voor het  doel van de verwerking en administratie. Een deel van de gegevens kan gearchiveerd worden voor  statistische doeleinden. Daarnaast geven wij de informatie, zoals persoonsgegevens, door aan onze  partner(-s) welke uw overeenkomst uit gaat voeren. Meer informatie over privacy, kunt u nalezen in  ons privacy statement. 

F Boekingen en boekingsbevestiging Op het moment dat u alle benodigde gegevens heeft  doorgegeven en akkoord bent gegaan met de offerte- en daarmee de op jouw reis van toepassing zijnde algemene voorwaarden, gaan  wij de boeking in gang zetten. Aan een offerte kunnen geen rechten worden ontleent. De boeking wordt definitief wanneer wij de term “definitieve boeking” hanteren. Of de boeking wordt definitief wanneer wij groen licht hebben gegeven tot het voldoen van de  betaling, zoals vermeld op de factuur. Vanaf dat moment hanteren wij ook de term definitieve boeking. 

Vanaf het moment dat groen licht is gegeven voor betaling/ de factuur is gestuurd, is de boeking  definitief en is er dus sprake van een definitieve boeking die niet meer kosteloos kan worden  geannuleerd. Houdt er dus rekening mee dat een annulering van een reservering nooit kosteloos is.  Lees hierover ook meer in onderdeel K – Annulering 

 

Wanneer betaling niet binnen de betalingstermijn -zoals aangegeven in mail/ factuur- kan  geschieden door de klant, behoudt Outbound Kitetravel zich het recht om de boeking te annuleren  ook als hiervoor de boeking reeds bevestigd is. Voor overige informatie zie onderdeel L Betalingen  & het onderdeel over overige aansprakelijkheid. Wanneer Outbound Kitetravel geen betaling of bewijs van de betalingsopdracht heeft ontvangen binnen de gestelde termijn, behoud Outbound  Kitetravel zich ook het recht om de definitieve boeking te annuleren. 

De boeking is afgerond, wanneer de volledige (aan-)betaling is ontvangen / wanneer het bewijs van betaling  is ontvangen en u hierover bericht van ons hebt gehad. 

Met het doen van een boeking(-aanvraag) geeft u toestemming voor het verwerken van uw  persoonsgegevens ten behoeve van deze boeking. 

Persoonsgegevens worden door Outbound Kitetravel en de betrokken partner(-s) verwerkt. Je kunt  hierover meer lezen in ons privacy statement. Bijvoorbeeld: U doet een boeking bij ons voor een  appartement op Boa Vista, dan sturen wij de gegevens zoals naam en e-mailadres door naar de host  op locatie die de appartementen beheert. Bijvoorbeeld: U doet een boeking bij ons voor een verblijf  aan de Dakhla Lagune. De boekingsgegevens + betalingsgegevens worden ook verwerkt door het  desbetreffende hotelketen. 

Voor de boeking hebben wij dus altijd tijdig uw informatie nodig, ten minste volledige namen, e-mail adres en telefoonnummer. U vermeldt de bijzonderheden over uw eigen lichamelijke en  geestelijke toestand en die over de door u aangemelde reiziger(s) die van invloed of belang kunnen  zijn voor het goed uitvoeren van de diensten door onze partner(-s). Wanneer u in deze  informatieplicht tekort schiet, kan dit gevolgen hebben voor de reis. Eventuele hiermee gemoeide  kosten, worden bij u in rekening gebracht. 

Indeplaatsstelling is soms mogelijk voor een boeking, wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden. U  kunt uzelf door een ander laten vervangen wanneer u dit tot uiterlijk 7 dagen voor vertrek doet en  alle gevraagde gegevens tijdig worden doorgegeven. Voor eventuele wijzigingen korter dan 28  dagen van tevoren brengen wij €25 wijzigingskosten in rekening. Uzelf en degene die u vervangt  zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom,  de wijzigingskosten, de toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging. Op uw verzoek  maken we de kosten inzichtelijk. Let op: indeplaatsstelling is afhankelijk van de voorwaarden van de uitvoerende partij welke wij op aanvraag toe kunnen sturen. 

G Prijzen Outbound Kitetravel werkt met vanaf-prijzen die in overeenstemming zijn met de prijzen die  aangeboden worden bij onze partners. Alle vanaf-prijzen kun je vinden bij de diverse  bestemmingen. De prijs welke van toepassing op de door jou beoogde reis, geven wij door middels een offerte of prijsopgave in een e-mail. Deze doorgegeven prijzen kunnen afwijken met maximaal 8%, maar  alleen wanneer deze toename in kosten is toe te schrijven aan: verhoging van de kostprijs van  brandstof; verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen; verhoging van belastingen;  verhoging van vergoedingen van derden betrokken partijen en verhoging van vergoedingen van  derden partijen die afhankelijk zijn van andere verhogingen zoals verhoging van  toeristenbelastingen.  

De boeking kan bij uitzondering, duurder uitvallen. 

H Aansprakelijkheid Degene die een reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk (ook voor alle anderen  die hij/zij aanmeldt). 

I Minderjarigen Door het maken van de boeking verklaart de minderjarige reiziger toestemming te  hebben gekregen van ouders en/of voogden. 

J Boeking wijzigen Na het opmaken van de factuur kunt u tot 28 dagen voor vertrek het één en  ander wijzigen (voor zover de gewenste wijziging nog mogelijk is). Voor iedere wijziging worden  €25,- wijzigingskosten in rekening gebracht plus de eventuele door de wijziging ontstane extra  kosten. De boeking kan gewijzigd worden door de partner(-s) of door Outbound Kitetravel wanneer  de wijziging onbeduidend is en deze op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende  manier tijdig op de hoofdboeker over is gebracht. Deze wijziging kan dan niet worden afgewezen.

 

K Annulering Een annulering dient schriftelijk binnen 3 dagen, na de gebeurtenis waardoor de reis  geheel (of gedeeltelijk) wordt geannuleerd, te worden gemeld. Houdt er rekening mee dat een  annulering (vrijwel) nooit kosteloos verloopt. Alleen indien u zelf een annuleringsverzekering hebt  afgesloten bij een verzekeraar zoals sportzeker én bij een geldige reden, heb je recht op  (gedeeltelijke) teruggave van de reissom bij uw verzekeraar. Outbound Kitetravel kan een  annulering alleen in behandeling nemen wanneer deze schriftelijk is ingediend door de  hoofdboeker. Een medereiziger is niet hoofdelijk aansprakelijk en kan daarom geen annulering  doorgeven. 

Wanneer er sprake is van een definitieve boeking (zie F boekingen) kan een annulering niet meer  kosteloos plaatsvinden. Wij rekenen €25,- annuleringskosten plus de bijkomende kosten van  annulering. Indien er nog een (aan-)betaling open staat, dient deze te worden voldaan.
De hoogte van de kosten voor annulering zijn afhankelijk van de termijn van annulering en de  voorwaarden van onze partners die op de reservering (definitieve boeking) van toepassing zijn.  Indien u dit risico af wilt dekken, adviseren wij u een annuleringsverzekering voor de reis af te  sluiten. Normaliter gelden de volgende voorwaarden bij uitvoerende partijen zoals de accommodaties in Frankrijk, Marokko of Spanje: Annulering van meer dan 60 dagen voor aanvang van de reis; restitutie mogelijk tot 100% Bij annuleringen tot 30 dagen voor aanvang is restitutie tot 50% mogelijk. Tot 15 dagen voor aanvang is restitutie niet mogelijk. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de geleden schade wanneer er sprake is van een annulering  vanuit onze partner(-s) of ons als bemiddelaar / agent met als reden insolventie van de partij die de  overeenkomst (of een deel daarvan) uit gaat voeren. Indien u dit risico af wilt dekken, adviseren wij  u een annuleringsverzekering voor de reis af te sluiten. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de geleden schade wanneer er sprake is van een annulering  vanuit onze partner(-s) of ons als bemiddelaar / agent met als reden natuurrampen of politieke  onrust waardoor de partner(-s) de overeenkomst niet naar behoren uit kunnen gaan voeren. Indien u  dit risico af wilt dekken, adviseren wij u een annuleringsverzekering voor de reis af te sluiten. 

Annulering van een groepsreis van Outbound Kitetravel Bij sommige van onze groepsreizen is  een minimum deelname vereist, het minimum aantal deelnemers staat aangegeven op de website en/  of sociale media. Tot een aantal dagen voor vertrek kan deze reis nog geannuleerd of verplaatst  worden. 

L Betalingen De betalingen voor boekingen bij Dakhla Attitude Group dienen volledig gedaan te worden via de betaallink (credit card) of via bankoverschrijving naar Marokko naar de desbetreffende partner. De transferkosten hiervoor dienen gedeeld te  worden (vink deze optie aan bij je online bank transfer). Deze betalingen moeten binnen 48 uur na  het versturen van de factuur (en eventuele betaallink) worden voldaan, tenzij anders aangegeven in  mail of op factuur. Als bewijs van betaling, dient er een betalingsbewijs doorgegeven te worden in  de vorm van een print-screen en/ of een ‘message SWIFT’ code waarmee de betaling getraceerd kan  worden. 

De volledige betalingen of aan-betalingen voor overige reizen die je bij ons als agent/ bemiddelaar boekt bij onze overige partners, dienen via banktransfer voldaan te worden naar ons rekeningnummer. Dit  bedrag dient z.s.m. (binnen 2 weken) na factuurdatum, te worden betaald (tenzij anders op de  factuur vermeld). Dit is tevens ten minste twee weken voor de reisdatum. Wacht altijd met het doen  van de (aan-)betaling totdat hiervoor oproep komt (bijvoorbeeld middels een mail met de definitieve  factuur). Na ontvangst van de (aan-)betaling die tot stand is gekomen na oproep hiervoor, is de boeking afgerond. De annuleringvoorwaarden van Outbound Kitetravel en de partij die jouw overeenkomst uit gaat voeren (e.g: het hotel / kitecamp etc) zijn ten alle tijden van toepassing (zie L Annulering)  en gelden op alle definitieve boekingen. 

De eventuele overige betaling geschiedt op locatie, hiervoor is de hoofdboeker zelf  verantwoordelijk en aansprakelijk. Per e-mail ontvang je informatie over wijze van betaling. 

Na betaling kunnen wijzigingen niet meer zomaar worden doorgevoerd (zie onderdeel boeking  wijzigen). 

Indien je niet tijdig betaalt, ben je mogelijk over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van  verzuim rente verschuldigd. De hoogte van deze rente wordt bekend gemaakt door ons aan de  hoofdboeker. Indien er geen betaling plaatsvindt, volgen er betalingsherinneringen. We hebben bij  niet-tijdig betalen het recht om de definitieve boeking te annuleren. De buitengerechtelijke kosten  die gemoeid zijn bij het versturen van een aanmaning bedragen 15% over het gefactureerde bedrag  bij een bedrag tot €2.500 en 5% over een bedrag tot €5.000. We kunnen in uw voordeel afwijken  van de bovengenoemde percentages. 

Een openstaande betaling -bijvoorbeeld resterende reissom na aanbetaling- dient altijd te worden  voldaan, ook wanneer de reis om wat voor reden dan ook gedeeltelijk of geheel niet plaats heeft  kunnen vinden. 

M Bevestiging Papieren Wanneer Outbound Kitetravel of één van onze partner(-s) de gehele  (aan-)betaling heeft ontvangen, stuurt Outbound Kitetravel (indien gewenst) een bevestiging e-mail.  U dient de bevestigingsmail of de factuur of voucher, mee te nemen naar de bestemming. Wenst u de papieren  versie van de factuur per post te ontvangen, dan worden hiervoor € 5,- verzendkosten berekend. 

U  dient ook zelf de gegevens van de factuur/ bevestiging op juistheid te controleren. Indien iets niet  overeenkomt met hetgeen geboekt, dan dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met  Outbound Kitetravel. 

Doorgaans verstuurt Outbound Kitetravel een week voor vertrek een e-mail met de laatste  informatie. Wanneer je deze informatie onverhoopt uiterlijk 5 dagen van tevoren nog niet ontvangen  hebt, meld je dit onverwijld aan de reisbemiddelaar en agent, Outbound Kitetravel. 

N Afkoelingsperiode Outbound Kitetravel wijst u erop dat boekingen die je via het internet maakt  definitief zijn. De zogenoemde  ́afkoelingsperiode ́, die in de wet ́kopen op afstand ́ wordt  genoemd, is niet van toepassing op onze boekingen. 

O Eigen risico en wangedrag  Het is de klant, deelnemer / boeker, bekend dat aan het deelnemen aan de (kitesurf-)activiteiten of  services als arrangementen en kitesurf-reizen/vakanties risico’s zijn verbonden. Boeken en  deelname geschiedt ten alle tijden volledig op eigen risico. De deelnemer kan de organisatie /  aanbieder niet aansprakelijk stellen voor schade in die welke vorm en door welke oorzaak dan ook  is ontstaan. Wangedrag Bij wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van de organisatie  of het personeel van de desbetreffende locatie, kan de deelnemer worden uitgesloten van verdere  deelname aan de (kitesurf) arrangementen zonder teruggave van (een deel van) de reissom. Zoiets is  ter beoordeling van het personeel van de desbetreffende locatie en Outbound Kitetravel. In geval van schade door wangedrag, is de borg cq vergoedingsbedrag (300€) verschuldigd. Zoiets is  ter beoordeling van het personeel van de desbetreffende locatie en Outbound Kitetravel.

Reisvoorbereiding Het is verboden om met een verlopen paspoort of identiteitskaart te reizen. In  sommige landen dient je paspoort na thuiskomst nog een bepaald aantal maanden geldig te zijn. Je  dient dit zelf uit te zoeken. Je bent dus verantwoordelijk voor het inwinnen van aanvullende  informatie over paspoort- en visaverplichten. Ook ben je verantwoordelijk om zelf tijdig voor  vertrek na te gaan, of de verkregen informatie intussen niet gewijzigd is. Informatie op onze website 

kan daarbij helpen, bijvoorbeeld doordat je er links van overheidwebsites kunt vinden. Ook kunnen  wij helpen met het uitzoeken van aspecten rondom vaccinaties en reisverzekeringen. Let op: Je bent  zelf eindverantwoordelijk voor de juiste voorbereiding zoals vaccinatie en (reis-)verzekering.  Wanneer je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, dien je altijd bij de ambassade van het land waar  je heen wilt reizen na te gaan of je een visum nodig hebt. Het over de juiste reispapieren  beschikken, is te allen tijde je eigen verantwoordelijkheid. Outbound Kitetravel kan hiervoor niet  aansprakelijk gesteld worden.
Voor informatie omtrent reisvoorbereiding in tijden van Corona (pandemie / COVID-19), verwijzen we je door onze aanvullende voorwaarden welke we op verzoek na kunnen sturen indien je deze niet ontvangen hebt omdat er bijvoorbeeld geen pandemie woedt op het moment van het maken van de boeking. 

P Hulp en bijstand De organisatie / partner(-s) bieden binnen hun mogelijkheden redelijkerwijs  hulp en bijstand als u in moeilijkheden verkeert. De hulp bestaat uit informatie en advies over  medische diensten en autoriteiten. Zijn de moeilijkheden toe te schrijven aan nalatigheid of opzet  van de bij deze boeking gemoeide reiziger(s), dan komen de eventuele gemaakte kosten op de  rekening van de hoofdboeker. Wij zijn als reisagent niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van  de door ons gereserveerde dienst of service. Hierop zijn de voorwaarden van de betrokken  dienstverlener (of partner(-s)) van toepassing. Wij zijn als agent uiteraard wel verantwoordelijk  voor een zorgvuldige uitvoering van de door ons verleende dienst zoals een juiste advisering en een  correcte afhandeling van de reservering. 

Schade De reiziger is ten alle tijden aansprakelijk voor alle schade die door de reiziger aan zichzelf  of aan derden is toegebracht. Ook is de reiziger ten alle tijden aansprakelijk voor schade toegebracht  aan het terrein of eventueel aanwezige begroeiing en meubilair. In geval van schade veroorzaakt door de klant, is de borg cq vergoedingsbedrag (300€) verschuldigd. Zoiets is  ter beoordeling van het personeel van de desbetreffende locatie en Outbound Kitetravel.

 

Q Klachtbehandeling Melding van klachten op locatie dienen -in deze volgorde- worden gemeld  bij: 1. De betrokken dienstverlener (partner(-s)) (op locatie) 2. De reisleiding, wanneer hier sprake  van is (deze aanwezig is) 3. De organisator (agent/ bemiddelaar). Wij zullen als agent altijd onze  zorgplicht vervullen en alles wat in onze macht ligt doen, om eventuele klachten te verhelpen.  Wanneer klachten niet tijdig in worden gediend dan kunnen wij besluiten om deze niet meer in  behandeling te nemen. Bij ontevredenheid over de accommodatie of organisatie ontvangen wij dus  direct schriftelijk melding. Wij proberen onregelmatigheden z.s.m. en indien mogelijk altijd te  verhelpen. Wanneer een tekortkoming op locatie niet bevredigend wordt opgelost, dan maken wij  daar registratie van (klachtenrapportage) echter is de uitvoerende partij (partner(-s)) altijd  aansprakelijk voor de tekortkoming en niet de bemiddelaar of agent (Outbound kitetravel). Wanneer  een bestemming niet aan de verwachtingen heeft voldaan, is Outbound Kitetravel daar niet  aansprakelijk of verantwoordelijk voor. 

Aan de informatie op de website / brochures/ sociale media / advertenties kunnen geen rechten ontleent worden. Echter worden eventuele fouten na  melding z.s.m. hersteld. 

 

R Lessen (services) De sportlessen of tours welke gereserveerd, worden alleen uitgevoerd tijdens veilige omstandigheden. Dit is ter beoordeling aan  het personeel van de partner(-s) en betrokken derden partijen. Wanneer de omstandigheden niet in  orde zijn, en de lessen worden gecanceld, dan zal waar mogelijk een alternatief geboden worden  conform de algemene voorwaarden van onze partner(s) en eventuele betrokken derden partijen. 

Outbound Kitetravel kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het niet plaats kunnen  vinden van services zoals lessen. Kitesurfles alternatief kan bijvoorbeeld zijn: Waterstart oefenen  achter de 2.0 wakeboard kabel of Surflessen. Wanneer de reiziger (klant) dit niet wil, moet hij / zij  (of de hoofdboeker) dit zelfstandig aangeven waarna er (aan het einde van de vakantie) indien  mogelijk en passend binnen de voorwaarden en werkwijze van de uitvoerend partner, een voucher  uitgereikt wordt door de partner voor de openstaande lesuren. Een dergelijke voucher is doorgaans 1  jaar geldig en niet overdraagbaar naar andere personen.

 

S Overige aansprakelijkheid Outbound Kitetravel dient de boeking expliciet te bevestigen.  Bijvoorbeeld door het sturen van een factuur en/of te spreken over definitieve boeking. De  volledige algemene voorwaarden alsmede de voorwaarden van onze partners(-s) zijn ten alle tijden  van toepassing. Op verzoek van de hoofdboeker worden de voorwaarden van de uitvoerende partij nog nagezonden. De voorwaarden van de uitvoerende partij omvatten corresponderende kenmerken of kwalificaties als deze algemene voorwaarden van Outbound Kitetravel.
Outbound Kitetravel is niet aansprakelijk voor gegevens die onjuist zijn  doorgegeven door de hoofdboeker, evenzo is Outbound Kitetravel niet aansprakelijk te stellen voor  eventuele fouten, wijzigingen en kosten die zijn ontstaan als gevolg van het toesturen van onjuiste  en / of onvolledige gegevens. Gegevens zoals in e-mails verstrekt, dienen altijd door de klant zelf  op juistheid gecontroleerd te worden. 

Outbound Kitetravel is niet aansprakelijk voor wijzigingen, mankementen en tekortkomingen van  de vervoerders, vliegtuigmaatschappij(-en) en luchthavens, zoals overboekingen, vertragingen en  schade aan bagage.
Wees ten alle tijden op tijd aanwezig en regel op tijd de juiste documenten zoals visum en een  paspoort welke lang genoeg geldig is. 

Outbound Kitetravel is niet verantwoordelijk voor de diensten van onze partners voor visum en  vliegtickets. De algemene voorwaarden van deze partners zijn ten alle tijden van toepassing,  wanneer u (ook) gebruik heeft gemaakt van deze dienst of diensten. 

Berichten dienen altijd met zorg te worden behandeld en gegevens dienen door alle partijen  vertrouwelijk te worden behandeld naar opdracht van Outbound Kitetravel en onze partner(-s). De  algemene voorwaarden van eventuele betrokkenen luchtvaartmaatschappijen/ externe boekingssites  voor vliegtickets, de algemene voorwaarden van onze partner(-s) en die van eventuele derden  betrokken partijen zijn ten alle tijden van toepassing, net als de algemene voorwaarden van  Outbound Kitetravel. 

Copyright, Outbound Kitetravel. Onderdeel van ENVI. 10-2018. 

Laatst herzien: datum 01-2023, te La Redondela, Spanje. 

—-

 

 

 

PANDEMIE (aanvulling)

 

Januari 2021 COVID-19 (Coronavirus) 

In de aanhoudende buitengewone en uitdagende omstandigheden voor de reisbranche worden er nieuwe,  passende afspraken gemaakt voor reizen. Onze partners (uitvoerende partijen) nemen  maatregelen om hun (toekomstige) gasten zo goed mogelijk tegemoet te komen bij (gedwongen)  annuleringen. 

Wij doen er alles aan om de afhandeling van vragen en annuleringen zo goed en duidelijk mogelijk  te laten verlopen. Daarbij staat onze zorgplicht centraal en hopen wij op begrip, geduld en  vertrouwen. 

— 

Er is nog steeds veel onzekerheid in de reisbranche. 

Dat is heel vervelend voor de reiziger en dat begrijpen we. 

We kunnen de onrust niet wegnemen, maar denken natuurlijk met onze reizigers mee over alternatieven en  mogelijkheden. Want als er iets is dat we belangrijk vinden, is het dat jij onbezorgd je verblijf kunt  boeken en met plezier op vakantie kunt. Daarom zorgen we omwille van deze vervelende situatie waar mogelijk voor flexibele voorwaarden zoals het verschuiven / uitstellen van reizen, aanvullend  op onze huidige reisvoorwaarden en de reisvoorwaarden van de uitvoerende partijen (onze partners). We realiseren ons dat niet elke reisorganisatie (zoals hotel/ kitecamp) coulance kan tonen in haar omboek beleid. 

Hieronder beschrijven we diverse situaties en de daarbij geldende voorwaarden. 

 1. Je kunt het land niet in reizen (lock-down) 

Heb je een reis (verblijf) geboekt naar een gebied waar niet heen gereisd kan worden, omwille van  overheidsmaatregelen (ook wel bekend als “land in lock-down”)

Neem contact met ons op. Soms kan de reis direct kosteloos om-geboekt worden naar een andere  vertrekdatum. Of op verzoek kun je ook een voucher van het hotel (de uitvoerende partij)  ontvangen. Deze oplossingen worden geboden, conform de voorwaarden van de partners waar je de  boeking gemaakt hebt (uitvoerende partij). De voucher is doorgaans een jaar geldig vanaf de initiële vertrekdatum. Bijvoorbeeld: je hebt geboekt bij (en betaald aan) de Dakhla Attitude dan stellen we op grond van  de voorwaarden van dit bedrijf (Dakhla Attitude Group) een voucher op, of stellen we de reis uit  naar een nieuwe datum binnen een jaar van de originele vertrekdatum. Hierdoor kun je rustig op een  later moment jouw reis alsnog plannen en genieten van een welverdiende vakantie. 

We adviseren ten alle tijden om een annuleringsverzekering af te sluiten met passende dekking. Een annulering (of om-boeking) gebeurt namelijk helaas vrijwel nooit kosteloos. 

 1. Je wilt het land niet in reizen 

Heb je een reis (verblijf) geboekt en gaan de grenzen weer open/ zijn de grenzen open? Dan gaat de reis door. Het kan zijn  dat je nog niet op vakantie wil. In dat geval mag je natuurlijk altijd annuleren. Maar de kosten  hiervoor liggen bij jou als reiziger. Angst is geen reden voor kosteloze annulering. 

Het kan zijn dat er maatregelen worden genomen in het land waar de reis naartoe gaat. Deze  maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje of het hebben van de juiste inentingen, worden gezien als “het nieuwe normaal”. Ook  hiervoor is annulering mogelijk. De kosten hiervoor liggen bij jou als reiziger. 

We adviseren ten alle tijden om een annuleringsverzekering af te sluiten met passende dekking. Een annulering (of om-boeking) gebeurt namelijk helaas vrijwel nooit kosteloos. 

 1. Op vakantie zijn terwijl de situatie veranderd  

Wij houden de laatste ontwikkelingen en adviezen van de rijksoverheid nauwlettend in de gaten.  Reizen naar landen die (door onze rijksoverheid) als “groen” of “geel” aangemerkt kunnen worden, mogen en kunnen  doorgaan. Reizen naar landen die als “oranje” worden aangemerkt, adviseren wij om alleen door te laten gaan bij  noodzakelijke reizen. 

Wanneer een land tijdens -of vlak voor- een geplande reis van “geel” naar “oranje” gaat wordt de  situatie opnieuw bekeken. Extra kosten voor het om-boeken van vliegtickets of verblijf  of sportlessen kunnen niet op  Outbound Kitetravel worden verhaald. 

Wanneer een vakantieverblijf (hotelkamer huur als verblijf, bijvoorbeeld) niet volledig kan worden benut (afgemaakt) kunnen deze reeds gemaakte kosten (al dan niet rechtstreeks betaald aan het hotel) niet op Outbound  Kitetravel worden verhaald. Uiteraard doen wij als reisagent onze uiterste best om de uitvoerende partij(-en) de niet genoten dagen/ diensten te laten vergoeden middels een voucher, echter is dit altijd afhankelijk van- en conform de algemene-/ reisvoorwaarden van deze uitvoerende partij.  

We bekijken per geval of de reis (vakantie) kan worden afgemaakt of dat er huiswaarts gekeerd  moet worden. Lees hieronder (4.) verder over de kosten die hier mogelijk mee zijn gemoeid. In een dergelijke situatie fungeren wij als tussenpersoon – zoals we dat gedurende het hele  boekingsproces gedaan hebben – en zijn wij afhankelijk van de uitvoerende partij (en regelgeving  van betrokken overheden).   

 1. COVID-19 (annulering-)voorwaarden (van vliegtuigmaatschappijen en hotels) 
  Een boeking bij Outbound Kitetravel is geen pakketreis. Je hebt los jouw vliegticket geboekt: je  hebt een contract met de vliegtuigmaatschappij. Je hebt (direct) betaald aan het hotel. Je hebt  derhalve een contract met het hotel (uitvoerende partij) waarvoor Outbound Kitetravel heeft  bemiddeld. Daaruit vloeit het volgende: 

Wanneer je wilt wijzigen/annuleren ben je afhankelijk van de voorwaarden van de uitvoerende partij, ofwel de vliegtuigmaatschappij of het hotel/ accommodatie. Uiteraard gaat Outbound Kitetravel je waar mogelijk helpen naar ons beste kunnen, maar het is uiteindelijk de vliegtuigmaatschappij of hotel die beslist (voorwaarden hanteert). 

Kosten voor een langer verblijf of kosten voor het om-boeken van vliegtickets als gevolg van een  veranderende situatie terwijl je op vakantie bent, zijn kosten voor de reiziger ook wel  (hoofd-)boeker.

 

We adviseren ten alle tijden om een annuleringsverzekering af te sluiten met passende dekking. Een annulering (of om-boeking) gebeurt namelijk helaas vrijwel nooit kosteloos. 

 

 1. De reis (A naar B) 

Voor het reizen van a naar b geldt, dat wij desgewenst meekijken en niet-bindende adviezen geven. Je bent als reiziger zelf verantwoordelijk voor het opvolgen en voldoen aan de juiste eisen en  maatregelen. Wanneer je op reis ziek wordt en je hierdoor in quarantaine moet, zijn de bijkomende  kosten hiervoor voor jou. Sommige verzekeraars vergoeden hier een bepaald %. Neem contact op  met jouw verzekeraar om de polisvoorwaarden door te nemen. 

Desgewenst sturen wij je een lijst met de in het land van bestemming geldende  veiligheidsmaatregelen, zodat je goed voorbereid en met een veilig gevoel op reis kunt. Let daarbij  wel op dat je altijd als reiziger (hoofd-boeker) de eindverantwoordelijkheid hebt om op de hoogte te  zijn van de huidige situatie. Raadpleeg daarvoor bijvoorbeeld Nederland Wereldwijd (Rijksoverheid  Nederland). 

 1. Niet kunnen uitvoeren van de vakantie/ verblijf
  Wanneer de reis niet door kan gaan, is dit een zogeheten tekortkoming in de nakoming van verplichtingen. Dit kan niet aan Outbound Kitetravel worden toegerekend. 

Als reisagent hebben wij, Outbound Kitetravel, ten alle tijden zorgplicht, welke we naar ons beste  kunnen invulling geven en uitvoeren conform onze voorwaarden en de voorwaarden van de  uitvoerende partij (partner) zoals hotel. 

Wanneer de uitvoerende partij zijn verplichtingen niet na kan komen, kan de uitvoerende partij dit  niet worden toegerekend indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. 

Overmacht is een omstandigheid die ‘niet te wijten is aan de schuld van de schuldenaar en ook niet  op grond van de wet, gemaakte afspraken of algemene opvattingen voor rekening van de  schuldenaar behoort te komen’. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat  de door Outbound Kitetravel ingeschakelde derden zoals hotels, hostels en kitesurfscholen/camps  (partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is) niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen,  als gevolg van overmacht als weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, wegblokkades,  stakingen of de uitbraak van een virus (pandemie). 

De tekortkoming (ook wel wanprestatie genoemd) als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus of andere pandemie  kan daarom niet aan Outbound Kitetravel worden toegerekend. Het effect daarvan is dat schade als  gevolg van deze wanprestatie niet op Outbound Kitetravel en haar partners kan worden verhaald. 

Outbound Kitetravel heeft het recht de uitvoering door haar partners op te schorten wanneer de  uitvoerende partijen door overmacht tijdelijk is (of zijn) verhinderd verplichtingen na te komen. 

 

We adviseren ten alle tijden om een annuleringsverzekering af te sluiten met passende dekking. 

 

 1. Aanvullende informatie over reisvouchers
  De “toezichthouder de Autoriteit Consument & Markt” (ACM) heeft uitgangspunten opgesteld voor reisvouchers die reisaanbieders uitgeven vanwege de corona-crisis. Deze punten gelden voor regelingen waarbij reizigers al hebben (aan)betaald voor een reis die niet doorgaat. Zoals bekend geven wij vouchers uit van de uitvoerende partijen, conform de op dit moment geldende voorwaarden van deze uitvoerende partijen.
  De voucher moet een volwaardige vervanging zijn van de initiële reis. De voucher moet een redelijke geldigheidsduur hebben, zoals 12 maanden.
  Wij hebben de zorgplicht om de uitgifte van de  vouchers goed en conform bovenstaande richtlijnen, te laten verlopen. 

Wij doen er alles aan om de afhandeling van vragen en annuleringen zo goed en duidelijk  mogelijk te laten verlopen. Daarbij staat onze zorgplicht centraal en hopen wij op begrip,  geduld en vertrouwen. 

Het Outbound Kitetravel team. 

 

Versie 01 2023