ALGEMENE VOORWAARDEN

Op uw factuur en op onze website staan welke voorwaarden die op uw reis van toepassing zijn. Wij voldoen ten alle tijden aan onze zorgplicht als reisagent.

Algemene voorwaarden OUTBOUND KITETRAVEL

 

A Inleiding Reisvoorwaarden

 

Op uw factuur en op onze website staan welke voorwaarden die op uw reis van toepassing zijn. Wij voldoen ten alle tijden aan onze zorgplicht als reisagent.

Algemene voorwaarden OUTBOUND KITETRAVEL


Update 14 juli 2020 COVID-19 (Corona virus) 

In deze zeer buitengewone en uitdagende omstandigheden voor de reisbranche worden er nieuwe, passende afspraken gemaakt voor de reizen. Onze partners (uitvoerende partijen) nemen maatregelen om hun (toekomstige) gasten zo goed mogelijk tegemoet te komen bij (gedwongen) annuleringen.

Wij doen er alles aan om de afhandeling van vragen en annuleringen zo goed en duidelijk mogelijk te laten verlopen. Daarbij staat onze zorgplicht centraal en hopen wij op begrip, geduld en vertrouwen.

In deze tijden is er nog steeds veel onzekerheid in de reisbranche.
Dat is heel vervelend voor de reiziger en dat begrijpen we.

We kunnen de onrust niet wegnemen, maar denken natuurlijk met je mee over alternatieven en mogelijkheden. Want als er iets is dat we belangrijk vinden, is het dat jij onbezorgd je verblijf kunt boeken en met plezier op vakantie kunt. Daarom zorgen we omwille van deze vervelende situatie waar mogelijk voor flexibele voorwaarden zoals het verschuiven / uitstellen van reizen, aanvullend op onze huidige reisvoorwaarden en die van de uitvoerende partijen (onze partners).
We realiseren ons dat niet elke reisorganisatie en hotel/ kitecamp zo coulant is in haar omboek-beleid.

Hieronder beschrijven we diverse situaties en de daarbij geldende voorwaarden. 

1. Je kunt het land niet in reizen (lock-down)
Heb je een reis (verblijf) geboekt naar een gebied waar niet heen gereisd kan worden, omwille van overheidsmaatregelen (ook wel bekend als “land in lock-down”)

Wij nemen contact met je op. Vaak kan de reis direct kosteloos om-geboekt worden naar een andere vertrekdatum. Of op verzoek kun je ook een voucher van het hotel (de uitvoerende partij) ontvangen. Deze oplossingen worden geboden, conform de voorwaarden van de partners waar je de boeking gemaakt hebt. De voucher is doorgaans een jaar geldig vanaf de initiële vertrek datum.
Bijvoorbeeld: je hebt geboekt bij (en betaald aan) de Dakhla Attitude dan stellen we op grond van de voorwaarden van dit bedrijf (Dakhla Attitude Group) een voucher op, of stellen we de reis uit naar een nieuwe datum binnen een jaar van de originele vertrekdatum. Hierdoor kun je rustig op een later moment jouw reis alsnog plannen en genieten van een welverdiende vakantie.

2. Je wilt het land niet in reizen
Heb je een reis (verblijf) geboekt en gaan de grenzen weer open? Dan gaat de reis door. Het kan zijn dat je nog niet op vakantie wil. In dat geval mag je natuurlijk altijd annuleren. Maar de kosten daarvoor liggen bij jou als reiziger. Angst is geen reden voor kosteloze annulering.

Het kan zijn dat er maatregelen worden genomen in het land waar de reis naartoe gaat. Deze maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, worden gezien als “het nieuwe normaal”. Ook hiervoor is annulering mogelijk. De kosten hiervoor liggen bij jou als reiziger. (Bron: ANVR)

3. Op vakantie zijn terwijl de situatie veranderd
Wij houden de laatste ontwikkelingen en adviezen van de rijksoverheid nauwlettend in de gaten. Reizen naar landen die als “groen” of “geel” aangemerkt kunnen worden, mogen en kunnen doorgaan. Bij reizen naar landen die als “oranje” worden aangemerkt, wordt geadviseerd om deze alleen te laten doorgaan bij noodzakelijke reizen.
Wanneer een land tijdens -of vlak voor- een geplande reis van “geel” naar “oranje” gaat wordt de situatie opnieuw bekeken. Extra kosten voor het om-boeken van vliegtickets kunnen niet op Outbound Kitetravel worden verhaald.
Wanneer een vakantieverblijf (hotel kamer verblijf bijvoorbeeld) niet volledig kan worden benut (afgemaakt) kunnen deze reeds gemaakte kosten (welke betaald aan het hotel) niet op Outbound Kitetravel worden verhaald. Uiteraard doen wij als reis agent onze uiterste best om de uitvoerende partij(-en) de niet genoten dagen/ diensten te laten vergoeden middels een voucher, echter is dit altijd afhankelijk van en conform de algemene voorwaarden van de uitvoerende partij. 

We bekijken per geval of de reis (vakantie) kan worden afgemaakt of dat er huiswaarts gekeerd moet worden. Lees hieronder (4.) verder over de kosten die hier mogelijk mee zijn gemoeid.
In een dergelijke situatie fungeren wij als tussen persoon – zoals we dat gedurende het hele boekings-proces gedaan hebben – en zijn wij afhankelijk van de uitvoerende partij (en regelgeving van betrokken overheden).

4. COVID-19 (annulering-)voorwaarden (van vliegtuigmaatschappijen en hotels)
Een boeking bij Outbound Kitetravel is geen pakketreis. Je hebt los jouw vliegticket geboekt: je hebt een contract met de vliegtuigmaatschappij. Je hebt (direct) betaald aan het hotel. Je hebt derhalve een contract met het hotel (uitvoerende partij) waarvoor Outbound Kitetravel heeft bemiddeld. Daaruit vloeit het volgende:
Wanneer je wilt wijzigen/annuleren ben je afhankelijk van de voorwaarden van de vliegtuigmaatschappij of het hotel. Uiteraard gaat Outbound Kitetravel je waar mogelijk helpen naar ons beste kunnen, maar het is uiteindelijk de vliegtuigmaatschappij of hotel die beslist (voorwaarden hanteert).

Kosten voor een langer verblijf of kosten voor het om-boeken van vliegtickets als gevolg van een veranderende situatie terwijl je op vakantie bent, zijn kosten voor de reiziger ook wel (hoofd-)boeker.

5. De reis (A naar B)
Voor het reizen van a naar b geldt, dat wij desgewenst meekijken en niet-bindende adviezen geven.
Je bent als reiziger zelf verantwoordelijk voor het opvolgen en voldoen aan de juiste eisen en maatregelen. Wanneer je op reis ziek wordt en je hierdoor in quarantaine moet, zijn de bijkomende kosten hiervoor voor jou. Sommige verzekeraars vergoeden hier een bepaald %. Neem contact op met jouw verzekeraar om de polisvoorwaarden door te nemen.
Desgewenst sturen wij je een lijst met de in het land van bestemming geldende veiligheidsmaatregelen, zodat je goed voorbereid en met een veilig gevoel op reis kunt. Let daarbij wel op dat je altijd als reiziger (hoofd-boeker) de eindverantwoordelijkheid hebt om op de hoogte te zijn van de huidige situatie. Raadpleeg daarvoor bijvoorbeeld Nederland Wereldwijd (Rijksoverheid Nederland).

6.  Niet kunnen uitvoeren van de vakantie/ verblijf of Dakhla Trip september 2020
Wanneer de reis niet door kan gaan, is dit een zogehete tekortkoming in de nakoming van verplichtingen.  Dit kan niet aan Outbound Kitetravel worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

Als reis agent hebben wij, Outbound Kitetravel, ten alle tijden zorgplicht, welke we naar ons beste kunnen invulling geven en uitvoeren conform onze voorwaarden en de voorwaarden van de uitvoerende partij (partner) zoals hotel.

Wanneer de uitvoerende partij zijn verplichtingen niet na kan komen, kan de uitvoerende partij dit niet worden toegerekend indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

Overmacht is een omstandigheid die ‘niet te wijten is aan de schuld van de schuldenaar en ook niet op grond van de wet, gemaakte afspraken of algemene opvattingen voor rekening van de schuldenaar behoort te komen’. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat de door Outbound Kitetravel ingeschakelde derden zoals hotels, hostels en kitesurfscholen/camps (partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is) niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, als gevolg van overmacht als weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, wegblokkades, stakingen of de uitbraak van een virus (pandemie).

De tekortkoming (ook wel wanprestatie genoemd) als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus kan daarom niet aan Outbound Kitetravel worden toegerekend. Het effect daarvan is dat schade als gevolg van deze wanprestatie niet op Outbound Kitetravel en haar partners kan worden verhaald.

Outbound Kitetravel heeft het recht de uitvoering door haar partners op te schorten wanneer de uitvoerende partijen door overmacht tijdelijk is (of zijn) verhinderd verplichtingen na te komen.

Voor de groepsreizen (Dakhla trip) wordt -conform de adviezen van ANVR en de consumentenbond- een alternatief geboden indien de reis niet uitgevoerd kan worden op grond van overheidsadviezen (reiskleur: oranje of rood). Van de SGR (stichting garantiefonds reisgelden) hebben wij vernomen dat wanneer verblijf (en vervoer) niet door kan gaan je een voucher toegekend mag krijgen om de vakantie op een later moment alsnog te kunnen verzilveren.
Ook geeft de SGR aan:
Onder deze zeer bijzondere omstandigheden kan redelijkerwijs niet veracht worden dat de reissom in alle gevallen wordt terugbetaald: natuurlijk zouden hotels, hostels en B&B’s in principe kunnen leveren maar ze mogen (kunnen) niet leveren omdat de reiziger het land niet in kan komen. Dat is overmacht in deze enorme ramp die het Corona Virus ook met zich meebrengt.
Wanneer een reisorganisatie of logement failliet gaat, kun je geen enkele vergoeding of compensatie meer krijgen, vandaar dat in deze uitzonderlijke tijden uitzonderlijke voorwaarden gelden“. (maart 2020)

De reiziger/ (hoofd-)boeker is in alle gevallen eindverantwoordelijke voor zowel het boeken van de reis, als tijdens de reis.

Wij doen er alles aan om de afhandeling van vragen en annuleringen zo goed en duidelijk mogelijk te laten verlopen. Daarbij staat onze zorgplicht centraal en hopen wij op begrip, geduld en vertrouwen.

Het Outbound Kitetravel team.

Nb: In onze FAQ houden we een rubriek bij omtrent de maatregelen zoals aangepaste voorwaarden die onze partners nemen. Daarnaast geven we hier ook algemene informatie en advies voor (geboekte) kitesurf-vakanties. Klik hier om de pagina te bezoeken.


A Inleiding Reisvoorwaarden Deze reizigers voorwaarden gelden voor alle reizen die u vanaf 1 november 2018 boekt bij (via) reisbemiddelaar en reisagent Outbound Kitetravel. Wanneer u een reis bij Outbound Kitetravel boekt, gaat u akkoord met onze voorwaarden. Dat zijn deze algemene voorwaarden ook wel reizigers voorwaarden. Ook gaat u akkoord met de voorwaarden van onze partners voor uw reis. Ofwel: Met de voorwaarden van de partij die uw overeenkomst daadwerkelijk uit gaat voeren. Alle bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing op de (hoofd-)boeker, mede- reizigers en andere direct betrokkenen. Het is daarom belangrijk dat u deze voorwaarden goed hebt gelezen voordat u een boeking maakt. Daarnaast gaat Outbound Kitetravel ervan uit dat u de informatie op onze website alsmede de eventuele informatie in onze e-mail(-s) goed heeft gelezen en heeft begrepen.

B Kitesurf reisbureau – Wij fungeren als Reisbemiddelaar en Agent (reisagent) Wij zijn geen touroperator maar een bemiddelaar en (reis-)agent voor onze partners, te weten: Dakhla Attitude & Westpoint Hotel & PK25 & Duinen van Dakhla – Dakhla. White Wind resort, WindTown cumbuco,  Villa Rodrigo / KiteSurfingLanka (KSL) / KiteSurfing Mannar (vayu resort) – Sri Lanka. Appartementen: BobbyWasHere – Boa Vista + Kiteschool KiteKriol. Appartementen: GirlsLoveBoards / LoveBoards House, Bianca Kersten – Tarifa
Appartement: Explora + Kite/ Surfschool Explora – Tarifa. Appartementen: KiteConcept – Zandvoort. Appartementen: SurfHouse / Explora – Essaouira + Kite/ Surfschool Explora. Groepsaccommodatie Telstar surfclub, Ermelo.
De bovengenoemde partijen (en eventuele nieuwe partijen, te vinden op onze website) zijn hierna te noemen: onze partner(-s).

Wij kunnen als reisagent een reservering voor u maken. We brengen de overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener (vaak onze partner(-s)).
Wij zijn als agent zelf dus geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. U hebt geen herroepingsrecht met betrekking tot de in uw opdracht gemaakte reservering waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Wij zijn als reisagent niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de door ons gereserveerde dienst of service. Hierop zijn de voorwaarden van de betrokken dienstverlener (of partner(-s)) van toepassing.
Wij zijn als agent uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door ons verleende dienst zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

Wij kunnen als reisagent een bedrag in rekening brengen op de diensten die wij leveren, zoals administratie- of boekingskosten. Hierover moeten wij u van tevoren op de hoogte brengen.

C Algemene bedrijfsinformatie:

Outbound Kitetravel (onderdeel van ENVI)
Post adres: Stuartstraat 32, 1815BS Alkmaar
Bezoek adres: Co-Workingspace UrbanNomadsClub Alkmaar
KVK: 57493073 – BTW: NL852604749B01 – IBAN: NL50 BUNQ 2034 2279 72 – Bank: Bunq, BIC/Swift: BUNQNL2AXXX Tel: +31 (0)6 19 01 59 72
Mail: info@outboundkitetravel.nl Web: www.outboundkitetravel.nl
Werkdagen: Op maandag t/m vrijdag zijn wij tussen 10:00 en 17:00 (telefonisch) bereikbaar m.u.v. de Nederlandse erkende feestdagen en (delen van) dagen met 25 knopen (of meer) wind. Wij reageren binnen 2 werkdagen op (aan-)vragen, opmerkingen, klachten e.a. Er kunnen geen rechten worden ontleent wanneer er binnen 2 werkdagen geen reactie is ontvangen.

D Publicatie De beschikbaarheid zoals gepubliceerd op onze website is een indicatie. Wanneer een reis / verblijf wordt aangevraagd, dienen wij altijd de meest recente beschikbaarheid na te gaan bij onze partner(-s) of andere uitvoerende partij alvorens wij een offerte op kunnen maken en u een reservering maken kunt. Eventuele fouten in een brochure, route, social media, advertentie of enige andere publicatie zullen bij melding z.s.m. hersteld worden. Aan eventuele fouten kunnen geen rechten ontleend worden.

Outbound Kitetravel kan niet worden aangesproken op informatie op foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers die zijn opgesteld / uitgegeven door derden.

E Privacy Voor het boeken van een reis / trip of verblijf, het aanvragen van informatie of offerte heeft Outbound Kitetravel uw gegevens nodig. Uw gegevens worden met zorg door Outbound Kitetravel behandeld. Uw gegevens worden in de regel niet aan derden verstrekt. Wij bewaren de persoonsgegevens – welke noodzakelijk voor een boeking- niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking en administratie. Een deel van de gegevens kan gearchiveerd worden voor statistische doeleinden. Daarnaast geven wij de informatie, zoals persoonsgegevens, door aan onze partner(-s) welke uw overeenkomst uit gaat voeren. Meer informatie over privacy, kunt u nalezen in ons privacy statement.

F Boekingen en boekingsbevestiging Op het moment dat u alle benodigde gegevens heeft doorgegeven en akkoord bent gegaan met de offerte- en daarmee de algemene voorwaarden, gaan wij de boeking in gang zetten. Aan een offerte kunnen geen rechten worden ontleent.
De boeking wordt definitief wanneer wij de term “definitieve boeking” hanteren.
Of de boeking wordt definitief wanneer wij groen licht hebben gegeven tot het voldoen van de betaling, zoals vermeld op de factuur. Vanaf dat moment hanteren wij ook de term definitieve boeking.
Vanaf het moment dat groen licht is gegeven voor betaling/ de factuur is gestuurd, is de boeking definitief en is er dus sprake van een definitieve boeking die niet meer kosteloos kan worden geannuleerd. Houdt er dus rekening mee dat een annulering van een reservering nooit kosteloos is. Lees hierover meer in onderdeel K – Annulering EN IN HET ONDERDEEL OVER CORONA (EDIT JULI 2020).

Wanneer betaling niet binnen de betalingstermijn -zoals aangegeven in mail/ factuur- kan geschieden door de klant, behoudt Outbound Kitetravel zich het recht om de boeking te annuleren ook als hiervoor de boeking reeds bevestigd is. Voor overige informatie zie onderdeel L betalingen & het onderdeel over overige aansprakelijkheid. Wanneer Outbound Kitetravel geen betaling of bewijs van de betalingsopdracht heeft ontvangen binnen de gestelde termijn, behoud Outbound Kitetravel zich het recht om de definitieve boeking te annuleren.

De boeking is afgerond, wanneer de (aan-)betaling is ontvangen / wanneer het bewijs van betaling is ontvangen en u hierover bericht van ons hebt gehad.

Met het doen van een boeking(-aanvraag) geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van deze boeking.

Persoonsgegevens worden door Outbound Kitetravel en de betrokken partner(-s) verwerkt. Je kunt hierover meer lezen in ons privacy statement. Bijvoorbeeld: U doet een boeking bij ons voor een appartement op Boa Vista, dan sturen wij de gegevens zoals naam en e-mailadres door naar de host op locatie die de appartementen beheert. Bijvoorbeeld: U doet een boeking bij ons voor een verblijf aan de Dakhla Lagune. De boekingsgegevens + betalingsgegevens worden ook verwerkt door het desbetreffende hotel.

Voor de boeking hebben wij dus altijd tijdig uw informatie nodig, ten minste volledige namen, e-mail adres en telefoonnummer. U vermeldt de bijzonderheden over uw eigen lichamelijk en geestelijke toestand en die over de door u aangemelde reiziger(s) die van invloed of belang kunnen zijn voor het goed uitvoeren van de diensten door onze partner(-s). Wanneer u in deze informatieplicht tekort schiet, kan dit gevolgen hebben voor de reis. Eventuele hiermee gemoeide kosten, worden bij u in rekening gebracht.

Indeplaatsstelling is mogelijk voor een boeking, wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden. U kunt uzelf door een ander laten vervangen wanneer u dit tot uiterlijk 7 dagen voor vertrek doet en alle gevraagde gegevens tijdig worden doorgegeven. Voor eventuele wijzigingen korter dan 28 dagen van tevoren brengen wij €25 wijzigingskosten in rekening. Uzelf en degene die u vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, de toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging. Op uw verzoek maken we de kosten inzichtelijk.

G Prijzen Outbound Kitetravel werkt met prijzen die in overeenstemming zijn met de prijzen die aangeboden worden bij onze partners. Alle vanaf-prijzen kun je vinden bij de diverse bestemmingen. De weergegeven (doorgegeven) prijzen kunnen afwijken met maximaal 8%, maar alleen wanneer deze toename in kosten is toe te schrijven aan: verhoging van de kostprijs van brandstof; verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen; verhoging van belastingen; verhoging van vergoedingen van derden betrokken partijen en verhoging van vergoedingen van derden partijen die afhankelijk zijn van andere verhogingen zoals verhoging van toeristenbelastingen.
De boeking kan dus bij uitzondering, duurder uitvallen.

H Aansprakelijkheid Degene die een reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk (ook voor alle anderen die hij/zij aanmeldt).

I Minderjarigen Door het maken van de boeking verklaart de minderjarige reiziger toestemming te hebben gekregen van ouders en/of voogden.

J Boeking wijzigen Na het opmaken van de factuur kunt u tot 28 dagen voor vertrek het één en ander wijzigen (voor zover de gewenste wijziging nog mogelijk is). Voor iedere wijziging worden €25,- wijzigingskosten in rekening gebracht plus de eventuele door de wijziging ontstane extra kosten. De boeking kan gewijzigd worden door de partner(-s) of door Outbound Kitetravel wanneer de wijziging onbeduidend is en deze op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig op de hoofdboeker over is gebracht. Deze wijziging kan dan niet worden afgewezen.

K Annulering Een annulering dient schriftelijk binnen 3 dagen, na de gebeurtenis waardoor de reis geheel (of gedeeltelijk) wordt geannuleerd, te worden gemeld. Houdt er rekening mee dat een annulering (vrijwel) nooit kosteloos verloopt. Alleen indien u zelf een annuleringsverzekering hebt afgesloten bij een verzekeraar zoals sportzeker én bij een geldige reden, heb je recht op (gedeeltelijke) teruggave van de reissom bij uw verzekeraar. Outbound Kitetravel kan een annulering alleen in behandeling nemen wanneer deze schriftelijk is ingediend door de hoofdboeker. Een medereiziger is niet hoofdelijk aansprakelijk en kan daarom geen annulering doorgeven.

Wanneer er sprake is van een definitieve boeking (zie F boekingen) kan een annulering niet meer kosteloos plaatsvinden. Wij rekenen €25,- annuleringskosten plus de bijkomende kosten van annulering. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van de termijn van annulering en de voorwaarden van onze partners die op de reservering (definitieve boeking) van toepassing zijn. Indien u dit risico af wilt dekken, adviseren wij u een annuleringsverzekering voor de reis af te sluiten.

Lees de informatie over de maatregelen die onze partners nemen omtrent het nieuwe Corona virus in de FAQ & bovenaan deze pagina bij algemene voorwaarden. Hier staat onder meer het volgende:
Onder deze zeer bijzondere omstandigheden kan redelijkerwijs niet veracht worden dat de reissom in alle gevallen wordt terugbetaald, wel wordt er gewerkt met vouchers en/ of uitstellen vakantie. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de geleden schade wanneer er sprake is van een annulering vanuit onze partner(-s) of ons als bemiddelaar / agent met als reden insolventie van de partij die de overeenkomst (of een deel daarvan) uit gaat voeren. Indien u dit risico af wilt dekken, adviseren wij u een annuleringsverzekering voor de reis af te sluiten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de geleden schade wanneer er sprake is van een annulering vanuit onze partner(-s) of ons als bemiddelaar / agent met als reden natuurrampen of politieke onrust waardoor de partner(-s) de overeenkomst niet naar behoren uit kunnen gaan voeren. Indien u dit risico af wilt dekken, adviseren wij u een annuleringsverzekering voor de reis af te sluiten.

Annulering van een groepsreis van Outbound Kitetravel Bij sommige van onze groepsreizen is een minimum deelname vereist, het minimum aantal deelnemers staat aangegeven op de website en/ of sociale media. Tot een aantal dagen voor vertrek kan deze reis nog geannuleerd of verplaatst worden.

L Betalingen De betalingen voor boekingen bij WestPoint hotel Dakhla, hotel PK25 Dakhla & Dakhla Attitude dienen volledig gedaan te worden via de betaallink (credit card) of via bank transfer naar Marokko naar de desbetreffende partner. De transfer kosten hiervoor dienen gedeeld te worden (vink deze optie aan bij je online bank transfer). Deze betalingen moeten binnen 48 uur na het versturen van de factuur (en eventuele betaal-link) worden voldaan, tenzij anders aangegeven in mail of op factuur. Als bewijs van betaling, dient er een betalingsbewijs doorgegeven te worden in de vorm van een print-screen en/ of een ‘message SWIFT’ code waarmee de betaling getraceerd kan worden.

De volledige betalingen of aan-betalingen voor reizen die je bij ons als agent/ bemiddelaar boekt bij onze overige partners, dienen via banktransfer voldaan te worden naar ons rekeningnummer. Dit bedrag dient z.s.m. (binnen 2 weken) na factuurdatum, te worden betaald (tenzij anders op de factuur vermeld). Dit is tevens ten minste twee weken voor de reisdatum. Wacht altijd met het doen van de (aan-)betaling totdat hiervoor oproep komt (bijvoorbeeld middels een mail met de definitieve factuur). Na ontvangst van de (aan-)betaling die tot stand is gekomen na oproep hiervoor, is de boeking afgerond. De annuleringvoorwaarden zijn ten alle tijden van toepassing (zie L Annulering) en gelden op alle definitieve boekingen.

De eventuele overige betaling geschiedt op locatie, hiervoor is de hoofdboeker zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Per e-mail ontvang je informatie over wijze van betaling.

Na betaling kunnen wijzigingen niet meer zomaar worden doorgevoerd (zie onderdeel boeking wijzigen).

Indien je niet tijdig betaalt, ben je mogelijk over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim rente verschuldigd. De hoogte van deze rente wordt bekend gemaakt door ons aan de hoofdboeker. Indien er geen betaling plaatsvindt, volgen er betalingsherinneringen. We hebben bij niet-tijdig betalen het recht om de definitieve boeking te annuleren. De buitengerechtelijke kosten die gemoeid zijn bij het versturen van een aanmaning bedragen 15% over het gefactureerde bedrag bij een bedrag tot €2.500 en 5% over een bedrag tot €5.000. We kunnen in uw voordeel afwijken van de bovengenoemde percentages.

Een openstaande betaling -bijvoorbeeld resterende reissom na aanbetaling- dient altijd te worden voldaan, ook wanneer de reis om wat voor reden dan ook gedeeltelijk of geheel niet plaats heeft kunnen vinden.

M Bevestiging Papieren Wanneer Outbound Kitetravel of één van onze partner(-s) de gehele (aan-)betaling heeft ontvangen, stuurt Outbound Kitetravel (indien gewenst) een bevestiging e-mail. U dient de factuur (invoice en/ of voucher) mee te nemen naar de bestemming. Wenst u de papieren versie van de factuur per post te ontvangen, dan worden hiervoor € 5,- verzendkosten berekend. U dient ook zelf de gegevens van de factuur/ bevestiging op juistheid te controleren. Indien iets niet overeenkomt met hetgeen geboekt, dan dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Outbound Kitetravel.

Doorgaans verstuurt Outbound Kitetravel een week voor vertrek een e-mail met de laatste informatie. Wanneer je deze informatie onverhoopt uiterlijk 5 dagen van tevoren nog niet ontvangen hebt, meld je dit onverwijld aan de reisbemiddelaar en agent, Outbound Kitetravel.

N Afkoelingsperiode Outbound Kitetravel wijst u erop dat boekingen die je via het internet maakt definitief zijn. De zogenoemde  ́afkoelingsperiode ́, die in de wet  ́kopen op afstand ́ wordt genoemd, is niet van toepassing op onze boekingen.

O Eigen risico en wangedrag

Het is de klant, deelnemer / boeker, bekend dat aan het deelnemen aan de (kitesurf-)activiteiten of services als arrangementen en kitesurf-reizen/vakanties risico’s zijn verbonden. Boeken en deelname geschiedt ten alle tijden volledig op eigen risico. De deelnemer kan de organisatie / aanbieder niet aansprakelijk stellen voor schade in die welke vorm en door welke oorzaak dan ook is ontstaan. Wangedrag Bij wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van de organisatie of het personeel van de desbetreffende locatie, kan de deelnemer worden uitgesloten van verdere deelname aan de (kitesurf) arrangementen zonder teruggave van (een deel van) de reissom. Zoiets is ter beoordeling van het personeel van de desbetreffende locatie en Outbound Kitetravel.

Reisvoorbereiding Het is verboden om met een verlopen paspoort of identiteitskaart te reizen. In sommige landen dient je paspoort na thuiskomst nog een bepaald aantal maanden geldig te zijn. Je dient dit zelf uit te zoeken. Je bent dus verantwoordelijk voor het inwinnen van aanvullende informatie over paspoorten en visa verplichten. Ook ben je verantwoordelijk om zelf tijdig voor vertrek na te gaan, of de verkregen informatie intussen niet gewijzigd is. Informatie op onze website kan daarbij helpen, bijvoorbeeld doordat u er links van overheidwebsites kunt vinden. Ook kunnen wij helpen met het uitzoeken van aspecten rondom vaccinaties en reisverzekeringen. Let op: U bent zelf (eind-)verantwoordelijk voor de juiste voorbereiding zoals vaccinatie en (reis-)verzekering. Dus: Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dient u altijd bij de ambassade van het land waar u heen wilt reizen na te gaan of je een visum nodig heeft. Het over de juiste reispapieren beschikken, is te allen tijde je eigen verantwoordelijkheid. Outbound Kitetravel kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

P Hulp en bijstand De organisatie / partner(-s) bieden binnen hun mogelijkheden redelijkerwijs hulp en bijstand als u in moeilijkheden verkeert. De hulp bestaat uit informatie en advies over medische diensten en autoriteiten. Zijn de moeilijkheden toe te schrijven aan nalatigheid of opzet van de bij deze boeking gemoeide reiziger(s), dan komen de eventuele gemaakte kosten op de rekening van de hoofdboeker. Wij zijn als reisagent niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de door ons gereserveerde dienst of service. Hierop zijn de voorwaarden van de betrokken dienstverlener (of partner(-s)) van toepassing. Wij zijn als agent uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door ons verleende dienst zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

Schade De reiziger is ten alle tijden aansprakelijk voor alle schade die door de reiziger aan zichzelf of aan derden is toegebracht. Ook is de reiziger ten alle tijden aansprakelijk voor schade toegebracht aan het terrein of eventueel aanwezige begroeiing en meubilair.

Q Klachtbehandeling Melding van klachten op locatie dienen -in deze volgorde- worden gemeld bij: 1. De betrokken dienstverlener (partner(-s)) (op locatie) 2. De reisleiding, wanneer hier sprake van is (deze aanwezig is) 3. De organisator (agent/ bemiddelaar). Wij zullen als agent altijd onze zorgplicht vervullen en alles wat in onze macht ligt doen, om eventuele klachten te verhelpen. Wanneer klachten niet tijdig in worden gediend dan kunnen wij besluiten om deze niet meer in behandeling te nemen. Bij ontevredenheid over de accommodatie of organisatie ontvangen wij dus direct schriftelijk melding. Wij proberen onregelmatigheden z.s.m. en indien mogelijk altijd te verhelpen. Wanneer een tekortkoming op locatie niet bevredigend wordt opgelost, dan maken wij daar registratie van (klachtenrapportage) echter is de uitvoerende partij (partner(-s)) altijd aansprakelijk voor de tekortkoming en niet de bemiddelaar of agent (Outbound kitetravel). Wanneer een bestemming niet aan de verwachtingen heeft voldaan, is Outbound Kitetravel daar niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor. Aan de informatie op de website / brochures/ sociale media / advertenties kunnen geen rechten ontleent worden. Echter worden eventuele fouten na melding z.s.m. hersteld.

R Lessen (services) De wind/ kitesurf (SUP/ Wakeboard/ Yoga etc.) lessen welke door ons gereserveerd, worden alleen uitgevoerd tijdens veilige omstandigheden. Dit is ter beoordeling aan het personeel van de partner(-s) en betrokken derden partijen. Wanneer de omstandigheden niet in orde zijn, en de lessen worden gecanceld, dan zal waar mogelijk een alternatief geboden worden conform de algemene voorwaarden van onze partner(s) en eventuele betrokken derden partijen.

Outbound Kitetravel kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het niet plaats kunnen vinden van services zoals lessen. Kitesurfles alternatief kan bijvoorbeeld zijn: Waterstart oefenen achter de 2.0 wakeboard kabel of Surflessen. Wanneer de reiziger (klant) dit niet wil, moet hij / zij (of de hoofdboeker) dit zelfstandig aangeven waarna er (aan het einde van de vakantie) indien mogelijk en passend binnen de voorwaarden en werkwijze van de uitvoerend partner, een voucher uitgereikt wordt door de partner voor de openstaande lesuren. Een dergelijke voucher is doorgaans 1 jaar geldig en niet overdraagbaar naar andere personen.

S Overige aansprakelijkheid Outbound Kitetravel dient de boeking expliciet te bevestigen. Bijvoorbeeld door het sturen van een factuur en/of te spreken over definitieve boeking. De volledige algemene voorwaarden alsmede de voorwaarden van onze partners(-s) zijn ten alle tijden van toepassing. Outbound Kitetravel is niet aansprakelijk voor gegevens die onjuist zijn doorgegeven door de hoofdboeker, evenzo is Outbound Kitetravel niet aansprakelijk te stellen voor eventuele fouten, wijzigingen en kosten die zijn ontstaan als gevolg van het toesturen van onjuiste en / of onvolledige gegevens. Gegevens zoals in e-mails verstrekt, dienen altijd door de klant zelf op juistheid gecontroleerd te worden.

Outbound Kitetravel is niet aansprakelijk voor wijzigingen, mankementen en tekortkomingen van de vervoerders, vliegtuigmaatschappij(-en) en luchthavens, zoals overboekingen, vertragingen en schade aan bagage.

Wees ten alle tijden op tijd aanwezig en regel op tijd de juiste documenten zoals visum en een paspoort welke lang genoeg geldig is.
Outbound Kitetravel is niet verantwoordelijk voor de diensten van onze partners voor visum en vliegtickets. De algemene voorwaarden van deze partners zijn ten alle tijden van toepassing, wanneer u (ook) gebruik heeft gemaakt van deze dienst of diensten.

Berichten dienen altijd met zorg te worden behandeld en gegevens dienen door alle partijen vertrouwelijk te worden behandeld naar opdracht van Outbound Kitetravel en onze partner(-s). De algemene voorwaarden van eventuele betrokkenen luchtvaartmaatschappijen/ externe boekingssites voor vliegtickets, de algemene voorwaarden van onze partner(-s) en die van eventuele derden betrokken partijen zijn ten alle tijden van toepassing, net als de algemene voorwaarden van Outbound Kitetravel.

 

Copyright, Outbound Kitetravel. Onderdeel van ENVI. 10-2018.
Laatst herzien: 07-2020.

 

Beeldmerk Outbound algemene voorwaarden van toepassing